นายกเหล่ากาชาดนราธิวาสร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส  เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส  เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต  ตามโครงการ“ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

วันนี้ (5 มิ.ย.60) นางไขแสง  ศักดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดออกหน่วยรับบริจาคโลหิต  ตามโครงการ“ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล อีกทั้งจัดหาโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอต่อการช่วยเหลือผู้ป่วย/ผู้ได้รับผลกระทบและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่

สำหรับในเดือนมิถุนายนนี้ กำหนดออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดังนี้  วันที่  7 มิถุนายน ที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน48 ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเจาะไอร้อง และที่หอประชุมอำเภอสุคิริน วันที่ 13 มิถุนายน ที่หอประชุมโรงเรียนตากใบ อำเภอตากใบ วันที่ 14 มิถุนายน ที่หอประชุมโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมืองนราธิวาส วันที่ 16 มิถุนายน ที่หอประชุมหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส วันที่ 20 มิถุนายน กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 151 ค่ายกัลยาณิวัฒนา อำเภอเมืองนราธิวาส และวันที่ 21 มิถุนายน ที่หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก ทั้งนี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

 

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ

Close