นครปฐม กกต.เปิดอบรมหลักสูตรสืบสวนและไต่สวนระดับกลางรุ่นที่2

นครปฐม กกต.ปิดอบรมหลักสูตรสืบสวนและไต่สวนระดับกลางรุ่นที่2

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมเตเมียเวชโรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นายบุญส่ง น้อยโสภณ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรสืบสวนและไต่สวนระดับกลาง รุ่นที่2 พร้อมมอบประกาศนียบัตร โดยมี พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา รองเลขิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งหลักสูตรสืบสวนและไต่สวนระดับกลางรุ่นที่2นี้เป็น หลักสูตรที่กกต.กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านสืบสวนและสอบสวนและนิติกรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทั้งส่วนกลางและส่วนจังหวัดที่มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า6ปี เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสำหรับการอบรมรุ่นที่2นี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 120 คน เป็นระยะเวลาการอบรมตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคมถึง 12 มิถุนายน 2560 รวมระยะเวลา 3 เดือน และ


ในการ อบรมได้กำหนดให้มีการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆเช่น ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครองสูงสุด กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ พนักงานอัยการและสภาทนายความ ได้มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม และในภาคปฏิบัติได้ฝึกปฏิบัติการตรวจสอบเส้นทางการเงินการ สืบสวนจากหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์การสอบสวนพยานเป็นต้น

เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรและเตรียมความพร้อมในการควบคุมการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยังได้พัฒนาระบบงานการข่าวไว้ควบคู่กันไป โดยการจัดเก็บข้อมูลตัวแทนบวกคะแนนและประเมินความเสี่ยงในพื้นที่จังหวัดต่างๆไว้ทั่วประเทศ รวมตลอดจนการจัดตั้งแหล่งข่าวและเครือข่ายดังกล่าวไว้ทั่วประเทศกว่า 6000 คน และได้ทำตกลงทำความร่วมมือระหว่างหน่วยงานการข่าวในการเชื่อมโยงข้อมูลกับ สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรมกรมการปกครอง การขนส่งทางบกและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นต้น

Close