ชุดเฉพาะกิจบูรณาการบุกจับแรงงานต่างด้าวผิดกฏหมาย 68 รายและตรวจพบสารเสพติดในแรงงาน

นครปฐม ชุดเฉพาะกิจบูรณาการบุกจับแรงงานผิดกฏหมาย 68 รายและตรวจพบสารเสพติดในแรงงานต่างด้าว

 

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น.ภายใต้การอำนวยการของนายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมน. นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม, พ.อ.ชินโชติ บุญยไพศาลเจริญ รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ฐ.(ท) มอบหมายให้ พ.อ.สุพจน์ สามทองกล่ำ หัวหน้ากลุ่มงานข่าว กอ.รมน.จังหวัดนครปฐมร่วมกับ นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ นายอำเภอกำแพงแสน จ.นครปฐม, ปลัดความมั่นคง อำเภอกำแพงแสน จ.นครปฐม, พ.อ.อ.สุพจน์ สมพงษ์ จัดหางานจังหวัดนครปฐม, ปกครองจังหวัดนครปฐม, เจ้าหน้าที่ทหาร มว.รส.ม.พัน ๑๙, ปคม.น.ฐ. ตม.นฐ., เจ้าหน้าที่สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดนครปฐม, เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม, เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม พร้อมสมาชิก อส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้นประมาณ ๕๕ คน


บูรณาการร่วมกันลงพื้นที่ตรวจ สอบบริษัท ธนบุรี โพลีแบ็ค จำกัด เลขที่ ๑๑๓/๑ หมู่ที่ ๑๒ ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ซึ่งเป็นสถานที่สำ หรับผลิต หรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก และสถานที่ก่อสร้างภายในวัดอ้อน้อย หมู่ที่ ๑๗ ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน นครปฐม ซึ่งมี นายชัยณรงค์ กลางเพา เป็นเจ้าของผู้รับเหมาก่อสร้าง พบบริษัท ธนบุรี โพลีแบ็ค จำกัด พบคนงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมา จำนวน 61 คน ชาย 31 คน หญิง 31 คนพบว่ามีเอกสารใบอนุญาตการทำงานถูกต้องทั้ง 62 คน แต่พบว่ามีความผิดตาม มาตรา.๓๘ คือ เจ้าของบ้าน เจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหสถาน หรือผู้จัดการโรงแรม ซึ่งรับคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตถูกต้อง เข้าพักอาศัยโดยไม่แจ้งต่อพนักงานในการเข้าพักอาศัยในสถานที่ บ้าน เคหสถาน หรือโรงแรม ภายใน 24 ชม.มี จำนวน 15 คน ชาย 5 คน หญิง 10 คนพบสารเสพติด จำนวน 5 คน ชาย 5 คน
นำตัวทั้งหมดส่ง สภ.กำแพงแสน

และมีสถานที่ก่อสร้างภายใน วัดอ้อน้อย หมู่ที่ 17 ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน นครปฐม มี นายชัยณรงค์ กลางเพา เป็นเจ้าของผู้รับเหมาก่อสร้าง พบต่างด้าว จำนวน ๖ คน สัญชาติ กัมพูชา ๕ คน เป็นชาย 5 คนสัญชาติ ลาว 1คน เป็นชาย 1 คนรวมทั้ง ๖ คน มีความผิดในข้อหา หลบหนีเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่มีใบอนุญาตในการทำงาน นำตัวทั้งหมดจำนวน 68 ส่ง สภ.กำแพงแสน เพื่อดำเนินคดีต่อไป

Close