ชาวอำเภอกุยบุรีร่วมปลูกต้นดาวเรือง

ชาวอำเภอกุยบุรีร่วมปลูกต้นดาวเรือง

เมื่อวันที่4 ก.ค.60 อำเภอกุยบุรี นายชาตรี จันทร์วีระชัย นายอำเภอกุยบุรี มอบหมายให้ปลัดอาวุโส ปลัดอำเภอ จนท.ปกครอง ลูกจ้าง อ.ส. และข้าราชการ ร่วมประดับต้นดาวเรืองหน้าที่ว่าการอำเภอ กุยบุรี ตามนโยบาย ผวจ.ประจวบฯ ที่ต้องการให้มีดอกดาวเรืองสีเหลืองออกหน้าสถานที่ราชการ โดยเฉพาะที่อยู่ริมถนนสายหลัก ในเดือน ก.ค.60 และให้ทยอยออกดอกไปเรื่อย ๆ จนเลยเดือน ต.ค.60

Close