สหกรณ์จังหวัดนราธิวาสอบรมให้ความรู้เรื่องการเพาะพันธุ์ปลูกดอกดาวเรือง

สหกรณ์จังหวัดนราธิวาส อบรมให้ความรู้เรื่องการเพาะพันธุ์ปลูกดอกดาวเรือง แก่สมาชิกขบวนการสหกรณ์ 60 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส พร้อมตั้งเป้า ปลูก 8 แสนต้น ทั่วทั้งจังหวัด

 

สหกรณ์จังหวัดนราธิวาส จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการเพาะพันธุ์ปลูกดอกดาวเรืองแก่สมาชิกขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จำนวน 60 แห่ง ณ อาคารโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มเขตนิคมสหกรณ์บาเจาะบ้านบือราเป๊ะ อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมีนายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดการอบรมฯ โอกาสนี้ได้กล่าวพบปะสมาชิกขบวนการสหกรณ์ที่เข้าร่วมอบรม พร้อมกับร่วมเพาะพันธุ์ดอกดาวเรืองจำนวน 1,099 เมล็ด โดยมีนายนอร์ดีน เจะแล สหกรณ์จังหวัดนราธิวาส เจ้าหน้าที่ และสมาชิกขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ประชาชนจังหวัดนราธิวาส ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เป็นล้นพ้น ซึ่งการปลูกดอกดาวเรืองถือเป็นการแสดงความจงรักภักดี และแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ขณะที่จังหวัดนราธิวาส ได้รณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันปลูกดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลืองบนถนนสายต่างๆในแต่ละอำเภอของพื้นที่จังหวัดนราธิวาส รวมทั้งบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาสรณรงค์ให้ปลูกดอกไม้สีเหลืองและดอกปอเทืองให้เหลืองอร่าม และบานสะพรั่งในช่วงเดือนตุลาคมนี้ เนื่องจากบริเวณถนนศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาสจะใช้เป็นสถานที่จัดพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ส่วนในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาส มีการรณรงค์ให้ปลูกดอกดาวเรืองบริเวณถนนสุริยะประดิษฐ์และถนนระแงะมรรคา เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ทั้งนี้เพื่อให้ถนนดังกล่าวเป็นถนนแห่งความจงรักภักดีถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทั้งจังหวัดไม่น้อยกว่า 800,000 ต้น

ด้านนายนอร์ดีน เจะแล สหกรณ์จังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องการเพาะพันธุ์ปลูกดอกดาวเรืองแก่สมาชิกขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 99 คน
สำหรับการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการเพาะพันธุ์ปลูกดอกดาวเรืองในครั้งนี้เป็นครั้งแรกของการอบรม หลังจากนี้จะจัดขึ้นอีก 4 ครั้ง ในวันที่ 25 ก.ค.60 ณ หมู่บ้านรอตันบาตู ต.กะลุวอ อ.เมืองนราธิวาส และนิคมสหกรณ์ปิเหล็ง ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง และในวันที่ 28 ก.ค.60 ณ โรงสีข้าวพิกุลทอง อ.ตากใบ และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส ซึ่งการเพาะพันธุ์ดอกดาวเรืองแต่ละครั้งๆละ 1,099 เมล็ด ทั้งหมด 5 ครั้ง รวมทั้งสิ้น กว่า 50,000 ดอก

ภาพ/ขาว ซาการียา ดอเลาะ

Close