จิตอาสาส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน จังหวัดนราธิวาส

นราธิวาส จิตอาสาส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน จังหวัดนราธิวาส ” ดอกไม้จันทร์แทนใจ ถวายพ่อหลวง ร.9″ จำนวน 99,999 ดอก

 

วันนี้ 9 ส.ค.60 นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพิธี จิตอาสาส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน จังหวัดนราธิวาส ” ดอกไม้จันทร์แทนใจ ถวายพ่อหลวง ร.9″ ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนราธิวาสในนามคณะกรรมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในจังหวัดนราธิวาสในงานถวายพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันนี้จังหวัดนราธิวาส ได้กำหนดจัดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานจังหวัดนราธิวาสพร้อมกันทั้งจังหวัด

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีส่วนร่วมและรวมพลังจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ของประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 ตุลาคม 2560 โดยจังหวัดนราธิวาสกำหนดเป้าหมายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในจังหวัดนราธิวาส จำนวน 99,999 ดอก 9 รูปแบบ ได้แก่ ดอกดารารัตน์ ดอกกุหลาบ ดอกพุดตาน ดอกลิลลี่ ดอกกล้วยไม้ ดอกชบาทิพย์ ดอกชบาหนู ดอกบัว และดอกบานบุรี (ดอกไม้ประจำจังหวัด) โดยเริ่มประดิษฐ์พร้อมกันทั้งจังหวัดในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 และเสร็จสิ้นในวันนี้ ระยะเวลารวม 9 สัปดาห์ พร้อมนี้ จังหวัดนราธิวาสได้จัดทำดอกไม้จันทร์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ แห่งละ 13 ช่อ เพื่อส่งมอบให้ส่วนกลาง ต่อไป

โดยในวันนี้ อำเภอทุกอำเภอ จิตอาสาทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วน ทุกองค์กร ทุกชมรม นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน ได้ส่งมอบดอกไม้จันทร์แทนใจ ถวายพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อส่งมอบให้กับจังหวัดนราธิวาส เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อร้อยใจชาวนราธิวาสทุกหมู่เหล่าได้มีส่วนร่วมและแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
0936193807

Close