จังหวัดนครปฐม แถลงการดำเนินงานเตรียมความพร้อมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

​​จังหวัดนครปฐม แถลงการดำเนินงานเตรียมความพร้อมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 22 กันยายน 2560 ที่บริเวณการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง หน้าศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นางฐานิยา นิยมญาติ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ร่วมแถลงการดำเนินงานเตรียมความพร้อมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเตรียมจัดงานพระราชพิธีของหน่วยงานต่าง ๆ สู่การรับรู้ของประชาชนในทุกพื้นที่ รวมทั้งเชิญชวนประชาชนชาวนครปฐมร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จังหวัดนครปฐมและส่วนราชการต่าง ๆ จัดขึ้น เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี สื่อมวลชนทุกสาขา อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน หรือ อปมช. ส่วนราชการต่างๆ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติ กำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 เป็นวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2560 เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีส่วนร่วมในงานพระราชพิธีฯ และเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้ง “จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ” เพื่อเป็นการรวมพลังความรักและน้ำใจของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเปิดรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ ระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2560 ซึ่งขณะนี้จังหวัดนครปฐม มียอดผู้สมัครเป็นอาสาสมัครเฉพาะกิจดังกล่าวแล้ว จำนวน 12,776 คน

สำหรับดอกไม้จันทน์ จังหวัดนครปฐม ได้ร่วมกับหน่วยงานราชการ สถานศึกษา ภาคประชาชน และภาคเอกชน ร่วมกันฝึกสอนและประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ให้กับประชาชน จิตอาสา นักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคม – กันยายน โดยมีหน่วยงานและประชาชนจากทุกภาคส่วนได้ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ในแบบต่างๆ ซึ่งได้ส่งมอบให้ทางจังหวัดแล้ว จำนวน 327,700 ดอก

ในส่วนของการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง เพื่อให้ประชาชนได้มาทูลเกล้าฯ ถวายดอกไม้จันทน์ ในช่วงงานพระราชพิธีฯ จังหวัดนครปฐม มี 2 แห่ง คือ ที่ศาลากลางจังหวัดนครปฐม และที่พุทธมณฑล ขณะนี้ดำเนินการแล้ว 30% คาดว่าการก่อสร้างจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ตุลาคมนี้ ส่วนสถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ในระดับอำเภอ ได้แก่ วัดไร่ขิงพระอารามหลวง และโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอสามพราน , วัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี , วัดลำลูกบัว อำเภอดอนตูม , วัดมะเกลือ อำเภอพุทธมณฑล , สนามกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และวัดชุมนุมศรัทธา อำเภอบางเลน

ภาพ/ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม

Close