ป.ป.ส.ศป.อำเภอผนึกกำลังทหาร ตำรวจลงพื้ที่ปฏิบัติการ 1386 ทั่วประเทศ

ป.ป.ส. ศป.ปส.อำเภอ ผนึกกำลังทหาร ตำรวจ ลงพื้นที่ปฏิบัติการ “1386 ทั่วไทย ประชาชนปลอดภัยยาเสพติด ครั้งที่ 19/2560”

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) เปิดปฏิบัติการ “1386 ทั่วไทย ประชาชนปลอดภัยยาเสพติด”ครั้งที่ 19/2560 ภายใต้แผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด ณ ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ส. (ศปก. ป.ป.ส.)

สำนักงาน ป.ป.ส. สนธิกำลังร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง รวมทั้งสิ้น 480 นาย ดำเนินการปิดล้อมตรวจค้นหมู่บ้าน/ชุมชน ตามแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด ระหว่างวันที่ 13 – 29 กันยายน 2560 รวมทั้งสิ้น 62 หมู่บ้าน/ชุมชน 13 อำเภอ ใน 12 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ พระนครศรีอยุธยา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สุรินทร์ นครพนม เพชรบูรณ์ พิษณุโลก พิจิตร สมุทรสาคร นครศรีธรรมราช และปัตตานี โดยดำเนินการกับเป้าหมายบุคคลรวม 65 ราย ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ได้รับข้อมูลจากการร้องเรียนของประชาชนทั้งหมด

สรุปผลการปฏิบัติการ สามารถจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด รวม 25 ราย โดยเป็นผู้ค้า (ครอบครองเพื่อจำหน่ายยาเสพติด) 15 ราย ครอบครองยาเสพติด 4 ราย และนำผู้เสพ 6 ราย เข้าสู่กระบวนการบำบัด สามารถยึดของกลาง ยาบ้า 2,990 เม็ด ไอซ์ 3 กรัม ใบกระท่อม 65 กรัม อาวุธปืน 2 กระบอก เครื่องกระสุน 12 นัด และตรวจยึดทรัพย์สินทั้งสิ้น 4,279,354 บาท

นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า “สำหรับการปฏิบัติการตามข้อร้องเรียน 1386 ในครั้งนี้ ผลการปฏิบัติเป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากมีการจับกุมผู้ต้องหาในหลายพื้นที่ พร้อมของกลางหลายราย แม้ว่าของกลางจะมีจำนวนไม่มาก แต่เป็นยาเสพติดที่ผู้ค้านำมาจำหน่ายให้แก่เด็กและเยาวชนในชุมชน และที่สำคัญการดำเนินการจับกุมผู้ค้ารายย่อยในชุมชนเหล่านี้นั้น ทั้งหมดเป็นเป้าหมายที่มาจากการร้องเรียนของประชาชนผ่านสายด่วน ป.ป.ส. 1386 ส่งผลให้สามารถลดความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนได้ โดยในปีงบประมาณ 2561 สำนักงาน ป.ป.ส. ยังคงเดินหน้าปราบปรามนักค้ายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนต่อไป และเน้นย้ำให้หน่วยงานในสังกัดประจำภูมิภาค ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ขยายผลไปจับกุมผู้ค้าระดับที่เหนือขึ้นไปให้ได้ เพื่อเป็นการตัดวงจรการค้าการแพร่ระบาดเข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน โดยการสืบสวนติดตามพฤติกรรม ขยายผล เพื่อยึดอายัดทรัพย์สินจากการกระทำความผิด เป็นการปราบปรามมุ่งในเชิงคุณภาพ หากเป็นผู้เสพจะให้โอกาสสมัครใจเข้ารับการบำบัดและนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณประชาชนที่แจ้งเบาะแสยาเสพติดผ่านสายด่วน ป.ป.ส. 1386 นับเป็นส่วนร่วมสำคัญที่ช่วยกันสอดส่อง ดูแลปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน สำนักงาน ป.ป.ส. ขอเน้นย้ำว่า ทุกเรื่องร้องเรียนของประชาชน รวมถึงข้อมูลของผู้แจ้ง จะถูกเก็บเป็นความลับ และจะได้รับการตรวจสอบข้อมูล และดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน

ปฏิบัติการนี้ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 ได้ปิดล้อมตรวจค้นหมู่บ้านชุมชนไปแล้ว 3,567 หมู่บ้าน/ชุมชน สามารถจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติด 3,978 ราย แยกเป็นผู้ค้า 1,993 ราย ผู้เสพ 1,985 ราย ยึดยาบ้า 4,151,827 เม็ด ไอซ์ 38.3 กิโลกรัม เฮโรอีน 13 กรัม ต้นกัญชา 15 ต้น กัญชาแห้ง 101.5 กิโลกรัม คีตามีนผง 67 กรัม คีตามีนน้ำ 239 ขวด วัตถุออกฤทธิ์ 6,099 เม็ด ต้นกระท่อม 66 ต้น ใบกระท่อม 335 กิโลกรัม น้ำกระท่อม 133 ลิตร ยาแก้ไอ 35,896 ขวด อาวุธปืน 377 กระบอก กระสุนปืน 5,654 นัด และได้ทำการยึดทรัพย์สินมูลค่ารวม 164.9 ล้านบาท

ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย “สมัครใจเข้าบำบัด ไม่เสียประวัติ ไม่มีความผิด” แจ้งเบาะแสยาเสพติด สายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386

Close