นครปฐม พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานวัดไร่ขิง

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานวัดไร่ขิง


มื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ที่วัดไร่ขิง พระอรามหลวง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ดร.ทนง พิทยะ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด(มหาชน) เป็นประธานอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 ทอดถวายพระภิกษุสงฆ์ ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส โดยเปิดกรวยถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ผู้ทรงเป็นเอกอัครพุทธศาสนูปถัมภก ทรงโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 ทอดถวายพระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม ซึ่งมีพระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์และครองผ้าพระกฐินพระราชทาน เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชน ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และบำรุงพระอาราม ร่วมด้วยคณะ ผู้แทนจังหวัดนครปฐม ผู้แทนอำเภอสามพราน หน่วยงานราชการ ข้าราชการและประชาชน และถวายจตุปัจจัย ไทยธรรม มอบเงินบำรุงโรงเรียน6แห่งๆละ5,000 บาท บำรุง โรงพยาบาล 3 แห่งๆละ5,000บาท
ซึ่งมีประชาชนร่วมทำบุญร่วมกับเงินกฐินพระราชทานเป็นเงินทั้งสิ้นสามล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน

ธงชัย วัชดลชัย

Close