ตราด ผวจ.พร้อมทหาร กอ.รมน.จ.ตราดนำคณะตรวจเยี่ยมตลาดนัดชายแดนบ้านท่าเส้น

ตราด-/ผู้ว่าฯตราด และรองทหาร กอ.รมน.ตราด นำคณะตรวจเยี่ยมตลาดนัดชายแดนบ้านท่าเส้น หลัง กปช.จต. ขยายวันเปิดช่องทางการค้าบ้านท่าเส้น จาก 1 วัน เป็น 3 วัน ต่อสัปดาห์


เมื่อเวลา 09.30 นาฬิกา วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมด้วย น.อ.วรพล สิทธิจิตต์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดตราด และคณะเดินทางตรวจเยี่ยมพร้อมมอบสิ่งของให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทหารพราน กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่ 537 บ้านท่าเส้น ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด โดยมี น.อ.อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผบ.ฉก.นย.ตราด น.อ.สมเกียรติ ม่วงมี หน.ชค.3 เขาล้าน ให้การต้อนรับพร้อมรับฟังบรรยายสรุปช่องทางการค้าธรรมชาติบ้านท่าเส้น พร้อมกันนี้ยังได้ตรวจเยี่ยมตลาดนัดชายแดนบ้านท่าเส้น หลังจากที่กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) ได้ผ่านการพิจารณาการขยายวันเปิดช่องทางการค้าบ้านท่าเส้น จาก 1 วัน เป็น 3 วัน ต่อสัปดาห์ ประกอบด้วยวันจันทร์และวันพุธ ระหว่างเวลา 06.00 – 12.00 น. และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.00 น. โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ ช่องทางการค้าธรรมชาติบ้านท่าเส้น ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด เป็นช่องทางที่เดิมทีหน่วยทหารได้เปิดให้ชาวกัมพูชา จากตำบลทมอดา อำเภอเวียลเวง จังหวัดโพธิสัตว์ ประเทศกัมพูชา เข้ามาจับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากฝั่งไทยที่ตลาดนัดวัดท่าเส้นทุกวันเสาร์ ต่อมาได้มีการขยายวันเปิดเพิ่มเติมเป็น 3 วัน ทางจังหวัดจึงได้ตรวจเยี่ยมการเดินทางเข้ามาซื้อสินค้าของชาวกัมพูชาในครั้งนี้
ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวว่า การเดินทางติดตามการดำเนินการค้าช่องทางการค้าธรรมชาติบ้านท่าเส้น ในครั้งนี้เป็นการรับทราบข้อมูล การดำเนินการ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ในกรณีที่ช่องทางการค้าธรรมชาติ ได้รับการยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวรในอนาคต ทางจังหวัดจะต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้าง ซึ่งทางจังหวัดพร้อมที่จะส่งเสริมโดยเฉพาะในเรื่องของการค้าชายแดน ทั้งนี้ในส่วนของการพัฒนาเส้นทางทางจังหวัดจะได้ขอให้ทางแขวงทางหลวงชนบทตราด เข้ามาช่วยซ่อมแซมดูแลเส้นทางให้มีความสะดวกในการเดินทางมากขึ้น ซึ่งนอกจากเป็นการอำนวยความสะดวกให้ชาวกัมพูชาเดินทางมาซื้อสินค้าในไทยแล้ว ยังช่วยให้กำลังพลทหารที่ไปปฏิบัติงานตรงจุดตรวจชายแดนได้รับความสะดวกในการเดินทางด้วย อย่างไรก็ตามหลังจากที่มีการขยายวันเปิดช่องทางการค้าบ้านท่าเส้น แล้ว คาดว่าจะสามารถกระตุ้นการค้าขายชายแดนในด้านนี้มากยิ่งขึ้น

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี โทร 086-3728667
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก
นาย วิวรรธน์ แพ่งสุภา ผู้อำนวยการ

Close