มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดฝึกอบรมการใช้เครื่องมือเกี่ยวกับเครื่องยนต์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับบริษัทอีซูซุหาดใหญ่ จำกัด จัดกิจกรรมบริการวิชาการ จัดฝึกอบรมการใช้เครื่องมือเกี่ยวกับเครื่องยนต์ อีซูซุชั้นสูง ปีที่ 2 เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ชั้นสูงสู่การเป็นมืออาชีพ

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับบริษัทอีซูซุหาดใหญ่ จำกัด กำหนดจัดกิจกรรมบริการวิชาการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือเกี่ยวกับเครื่องยนต์อีซูซุชั้นสูง ปีที่ 2 ขึ้นในวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 08.30 น. ณ ลานชั้น 1 (อาคารเรียน 6 ชั้น) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีนายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิด
โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ชั้นสูงให้กับนักศึกษาและบุคลากรที่ได้รับคัดเลือกของกลุ่มบริษัทอีซูซุ ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านวิศกรรมเครื่องกล เพื่อเป็นพื้นฐานให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยฯ ในการฝึกอบรมเข้าสถานประกอบการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาต่อไปในอนาคต
โดยกิจกรรมบริการวิชาการ จัดฝึกอบรมการใช้เครื่องมือเกี่ยวกับเครื่องยนต์ อีซูซุชั้นสูง ปีที่ 2 มีพนักงานใหม่ในกลุ่มบริษัทอีซูซุ และเป็นผู้ที่ได้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานของบริษัทอิซูซุ ในประเทศไทย เข้าร่วมในโครงการดังกล่าว โดยมีคณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นผู้ให้ความรู้ และจัดฝึกอบรม ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติสาขาวิชาเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส


ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่า จากความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กับบริษัทอีซูซุหาดใหญ่ จำกัด ในด้านการพัฒนาบุคลากร และนักศึกษานั้น เน้นการพัฒนาสื่อการสอนในสาขายานยนต์ ให้ก้าวทันเทคโนโลยี และรองรับความต้องการตลาดแรงงานอุตสาหกรรมไทยในอนาคต สำหรับกิจกรรมดังกล่าวถือว่าเป็นกิจกรรมต่อยอดในความร่วมมือกับ บริษัทอีซูซุหาดใหญ่ จำกัด ซึ่งผู้ที่ได้เข้าอบรมจะได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพอย่างจริงจัง และพร้อมที่จะออกสู่ตลาดแรงงาน อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส

Close