ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ขับเคลื่อนงานเสริมสร้างความยุติธรรม

 

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ขับเคลื่อนงานเสริมสร้างความยุติธรรม

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 : เวลา 09.00 น ที่ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

พลตำรวจโท ไพฑูรย์ ชูชัยยะ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล มอบหมายให้ พันตำรวจเอก พิทักษ์ อุทัยธรรม เป็นผู้แทน
เข้าประชุมคณะที่ปรึกษาด้านการเสริมสร้างความยุติธรรม ที่ ห้องประชุมพิมพ์มาดา 2 โรงแรมปาร์ควิว อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ร่วมกับ ผู้แทนจาก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, หน่วยเฉพาะกิจยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา ,หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ และตัวแทนภาคประชาชน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิดเห็น และรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
การประชุมในครั้งนี้จัดให้มีขึ้นโดย กองกิจการพิเศษ ศูนย์สันติวิธี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า

ส่วนประชาสัมพันธ์
สำนักงาน คปต.ส่วนหน้า
อ.หนองจิก
จังหวัดปัตตานี

Close