ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ประชุมขับเคลื่อนการจัดสร้างพุทธมณฑลจังหวัดปัตตานี

 

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ประชุมขับเคลื่อนการจัดสร้างพุทธมณฑลจังหวัดปัตตานี

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ที่ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ประชุมหารือร่วมกับ พระครูศรีจริยาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี และคณะกรรมการการดำเนินงาน ณ วัดตานีนรสโมสร ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดสร้างพุทธมณฑลจังหวัดปัตตานี การดำเนินงานอยู่ระหว่างขั้นเตรียมการจัดตั้งมูลนิธิให้เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย และการจัดตั้งคณะทำงาน 6 ฝ่าย เพื่อทำหน้าที่ อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล ประชาสัมพันธ์ จัดหาทุน เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนงานต่อไป

ส่วนประชาสัมพันธ์
สำนักงาน คปต.ส่วนหน้า
อ.หนองจิก จังหวัดปัตตานี

Close