เดอะโอ๋!!!ประชุมมอบนโยบายโฆษกตำรวจภูธรภาค1

เดอะโอ๋ !!!!ประชุมมอบนโยบายโฆษกตำรวจภูธรภาค 1

วันนี้ 1 ธ.ค.60 ที่ห้องประชุมเอราวัณ ภ.1 บช.ภ.1 พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ รอง ผบช.ภ.1 / โฆษก ตร.ภ.1 เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบาย
“การประชุมโฆษกตำรวจภูธรภาค 1 ครั้งที่ 1/2561″โดยมีโฆษก,รองโฆษก,เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ของ ภ.1/ภ.จว.ฯ/บก.สส.ฯ/ศฝร.ฯ/บก.อก.ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมตามคำสั่ง ภ.1 ที่ 304/2560 ลงวันที่ 7 พ.ย.60 เรื่องแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่โฆษกตำรวจภูธรภาค 1 โดยได้แต่งตั้งให้ พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ รอง ผบช.ภ.1 ปฏิบัติหน้าที่โฆษกตำรวจภูธรภาค 1 นั้น

พล.ต.ต.ธนายุตม์กล่าวว่าในที่ประชุมได้พูดเรื่องระเบียบคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการให้ข่าว การแถลงข่าว การให้สัมภาษณ์ การเผยแพร่ภาพต่อสื่อมวลชน และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์,การเข้ากลุ่มไลน์เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนตามคำสั่ง ตร.รวมถึงรูปแบบฉากหลัง(Backdrop)ในการแถลงข่าว และห้องแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเพื่อเป็นแนวทางในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ แถลงข่าว และชี้แจงทำความเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ราชการในภาพรวมของ ตร.ภ.1 ตลอดจนการปฏิบัติภารกิจตามที่ ผบ.ตร.และ ผบช.ภ.1 มอบหมาย

Close