ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานการประชุมติดตามงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานการประชุมติดตามงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 : เวลา 09.00 นาฬิกา ที่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามเส้นทางการเงินเครือข่ายยาเสพติดและกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561
ณ ห้องประชุม กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สรุปผลการประชุมในครั้งนี้ได้วางแนวทางการแก้ไขปัญหา กรณีการบุกรุกแผ้วถางป่าเขาและป่าชายเลน โดยมอบหมายให้กรมป่าไม้ใช้มาตรการป้องกัน ปราบปราม และฟื้นฟูพื้นที่ผืนป่าที่ถูกบุกรุกอย่างรุนแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา พร้อมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยติดตามความเคลื่อนไหวการลักลอบเคลื่อนย้ายยาเสพติดและสารตั้งต้นในการประกอบระเบิดเข้ามาในพื้นที่เป็นกรณีพิเศษ


ส่วนประชาสัมพันธ์
สำนักงาน คปต.ส่วนหน้า
อ.หนองจิก จังหวัดปัตตานี

Close