จันทบุรี-จัดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่า หวังปลุกสำนึกคนหยุดล่าสัตว์

จันทบุรี จัดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าหวังปลุกจิตสำนึกคนหยุดล่าสัตว์


เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.60 จัดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ หวังปลุกจิตสำนึกคนหยุดล่าสัตว์ ท่ามกลางกิจกรรมหลายประเภท

-ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 26 ธ.ค.60 ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี พล.อ.สุรักษ์ วรรักษ์ เลานุการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก เป็นประธานเปิดงาน “วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ” โดยมีการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และคุ้มครองสัตว์ป่า จำนวนทั้งสิ้น 15 คนจากทุกสาขาอาชีพ อาทิ สาขาวิชาชีพสื่อมวลชน นายโนชญ์ ชาญด้วยกิจ หัวหน้าศูนย์ข่าวเดลินิวส์ภาคตะวันออก สาขาเจ้าหน้าที่ด้านการปกครอง นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสอยดาว จ.จันทบุรี ตลอดจนเจ้าหน้าที่ป่าไม้และทหาร ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมายังบริเวณจัดงานอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันมูลธินิคนรักช้าง ได้มอบประกันชีวิตวงเงิน 10 ล้านให้แก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ ทั้งนี้ในกิจกรรมดังกล่าว มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่นักเรียนและประชาชน ในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งป่าไม้ ภูเขา น้ำตก พืชพรรณในป่าไม้ ตลอดจนการอนุรักษ์คุ้มครองสัตว์ป่า และแมลง รวมทั้งยังมีการแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนต่างใน อ.สอยดาว การตอบปัญหาเกี่ยวกับป่าไม้และสัตว์ป่า ด้วย

-นายอยู่ เสนาธรรม ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 ภาคตะวันออก เปิดเผยว่า การจัดงานครั้งนี้ เนื่องจากวันนี้หรือวันที่ 26 ธ.ค. ของทุกปี เป็นวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ พื้นที่ภาคตะวันออก ได้ใช้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว เป็นพื้นที่จัดงาน วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นคนให้รักและหวงแหนสัตว์ป่า หยุดกิน หยุดล่าสัตว์ป่า เนื่องจากมีจำนวนลดลงในธรรมชาติ เพราะคนกลุ่มหนึ่งยังมีความเชื่อผิด ๆ ว่า การกินเนื้อสัตว์ป่า สามารถช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรง หรือแม้แต่มีพละกำลังมากขึ้น ซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิด ด้วยสาเหตุนี้ทุก ๆ ปีของวันนี้ จึงต้องจัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการคุ้มครองชีวิตสัตว์ป่าขึ้น เพื่อปลุกจิตสำนึกของคนในการหยุดฆ่า หยุดล่าสัตว์ป่า นอกเหนือไปจากการป้องกันปราบปรามของเจ้าหน้าที่ในเรื่องนี้.

ขอบคุณ นายโนชญ์ ชาญด้วยกิจ
หน.ศูนย์ข่าวเดลินิวส์ ภาคตะวันออก

Close