ตราด-สโมสรไลออนส์ตราดมอบเตียงคลอดให้กับโรงพยาบาลคลองใหญ่

ตราด-สโมสรไลออนส์ตราดมอบเตียงคลอดให้โรงพยาบาลคลองใหญ่ ขาดแคลนบริการหญิงไทยและกัมพูชา


วันที่ 25 มกราคม 2561 เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 25 มกราคม 2561 ที่ห้องประชุมอาคารตึกคลอดโรงพยาบาลคลองใหญ่ ชั้น 2 ไลออนพินิจ ธิมา นายกสโมสรไลออนส์ตราด พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสโมสรไลออนส์ตราด และสมาชิกสโมสรไลออนส์เลดิ้สโมสรไลออนส์ตราดร่วมกันมอบเตียงคลอดให้โรงพยาบาลคลองใหญ่ โดย นส.สุรีรัตน์ ธนากิจ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รอง ผอ.โรงพยาบาลคลองใหญ่ด้านปฐมภูมิ พร้อมแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลคลองใหญ่ ได้ร่วมในพิธีก่อนทําพิธีมอบเตียงคลอดเป็นการแนะนําความจําเป็นและความสําคัญในการมอบเตียงคลอดให้กับโรงพยาบาลคลองใหญ่ โดยรอง ผอ.โรงพยาบาลคลองใหญ่และแพทย์ผู้รับผิดชอบร่วมในการบรรยายสรุป และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริหารสโมสรไลออนส์ตราด หลังจากนั้นจึงร่วมกันทําพิธีมอบและรับมอบเตียงคลอดที่ติดตั้งไว้ในห้องคลอดในโรงพยาบาลคลองใหญ่ต่อไป โดยทางรอง ผอ.โรงพยาบาลคลองใหญ่บอกว่าเตียงคลอดที่ได้รับมอบจากสโมสรไลออนส์ตราดเป็นเตียงคลอดที่มีราคา 130,000 บาท มีความทันสมัยและสะดวกในการให้บริการหญิงคลอดมากกว่าเตียงที่มีอยู่ ซึ่งบัจจุบันโรงพยาบาลคลองใหญ่มีเตียงคลอดสําหรับบริหารคนไข้เพียง 2 เตียงเท่านั้น ในช่วงเวลาที่มีคนไข้มามากจะไม่เพียงพอ การได้รับมอบเตียงคลอดจากสโมสรไลออนส์ตราดในครั้งนี้ จะเพิ่มประสิทธิภาพและอํานวยความสะดวกให้กับคนไข้ที่มารับบริการจากโรงพยาบาลคลองใหญ่ได้มากขึ้น ไลออนพินิจ ธิมา นายกสโมสรไลออนส์ตราดบอกว่าการเลือกมามอบเตียงคลอดให้กับโรงพยาบาลคลองใหญ่ เนื่องจากเห็นว่าโรงพยาบาลคลองใหญ่ เป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก มีขีดความสามารถในการรับคนไข้เพียง 30 เตียง แต่มีคนไข้ทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชา เข้ามารับบริการกันมากทั้งโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ และด้านการคลอด ซึ่งโรงพยาบาลคลองใหญ่ยังขาดแคลนเตียงคลอดที่ทันสมัยสําหรับบริการคนไข้จึงได้ร่วมกันรวบรวมเงินจัดซื้อเตียงคลอดมามอบให้ดังกล่าว

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Close