พะเยา-กกต.นำร่องเลือกตั้งสภานักเรียนพะเยาพิทยาคม

จ.พะเยา – กกต.นำร่อง เลือกตั้งสภานักเรียนพะเยาพิทยาคม จำลองการเลือกตั้งทุกระดับ เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน


เมื่อเวลา 08.30 น.ของวันที่ 26 มกราคม 2561 นายจาตุรนต์ เครือสาร รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม เป็นประธานในการจัดการเลือกตั้งสภานักเรียนแทนคณะกรรมการฯชุดเก่าที่หมดวาระไป โดยมีนายกิตธนรัช พ่วงภิญโญ หัวหน้างานการจัดการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการกาเลือกตั้งจังหวัดพะเยา พร้อมคณะคอยเป็นพี่เลี้ยง


นาย พันธกร ตันติเพชราวรรณ์ หัวหน้างานสภานักเรียน กล่าวว่า การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานส่งเสริมประชาธิปไตย ซึ่งมี จ.ส.อ.สมผัด พรมจันทร์ เป็นหัวหน้างานฯ ซึ่งจัดดขึ้นเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตย โดยใช้ประสบการตรง ตั้งแต่การลงสมัคร การตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร การออกนโยบายพรรค การหาเสียงและการไปลงคะแนนเสียงในคูหา เพื่อเลือกหรือเฟ้นหาคนดีมีคุณภาพเข้าสู่กระบวนการบริหาร จัดการในเรื่องการส่งเสริมกิจกรรมของนักเรียน และเป็นตัวกลางในการส่งต่อปัญหาของนักเรียนไปสู่ผู้บริหาร เพื่อแก้ไขให้โรงเรียนเจริญยิ่งๆขึ้นไป
ด้านนายกิตธนรัช เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จ.พะเยา เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเลือกตั้งสภานักเรียนในทุกระดับ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการปกครองระบอบประชาธิปไตย จึงสนับสนุนกำลังคนในการให้ความรู้ก่อนการเลือกตั้ง จนกระทั่งวันเลือกตั้งได้สนับสนุนเครื่องมือที่ใช้นับคะแนน กล่องหรือหีบบัตรลงคะแนน ซึ่งทุกอย่างเป็นการสอนจากการปฏิบัติจริง ซึ่งนักเรียนจะใช้กับการเลือกตั้งในทุกระดับในอนาคต
สำหรับบรรยากาศในการเลือกตั้ง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เด็กนักเรียนต่างตื่นเต้นดีใจที่จะมีโอกาสได้ใช้เครื่องลงคะแนนด้วยคอมพิวเตอร์ ส่วนคณะกรรมการสภาชุดเดิม ก็ออกมาทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและคอยอำนวยความสะดวกให้กับน้องๆและเพื่อนๆที่มาลงคะแนนเสียง

(นพพร/พะเยา)

Close