บิ๊กโอ๋!!!ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญให้กำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.1

บิ๊กโอ๋!!!ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดภ.1

วันนี้ 26 ม.ค.61 ที่สภ.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ รอง ผบช.ภ.1/เอราวัณ 3 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดภ.1 พร้อมขับเคลื่อนนโยบายของ ผบ.ตร.และ ผบช.ภ.1 ตามคำสั่ง ภ.1 ที่ 265/2560 ลง 2 ต.ค.2560 เรื่องการกำหนดลักษณะงานและการมอบหมายอำนาจหน้าที่รับผิดชอบให้รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 มอบหมายให้ พล.ต.ต.ธนายุตม์รับผิดชอบพื้นที่ ภ.จว.นนทบุรี ช่วงระหว่างเดือน ธ.ค.2560 – ม.ค.2561 โดยมี พ.ต.อ.วสันต์ บุญเจริญ รอง ผบก.ภ.จว.นนทบุรี พ.ต.อ.สุวัฒน์ ตันติมาสน์ ผกก.สภ.บางใหญ่
พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม

พล.ต.ต.ธนายุตม์กล่าวว่าในที่ประชุมได้กำชับให้ขับเคลื่อนและปฏิบัติตามคำสั่งและนโยบายของรัฐบาล,ผบ.ตร.และ ผบช.ภ.1ให้มีผลการปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมและปฏิบัติตามแนวทางการยกระดับการบริการประชาชนในสถานีตำรวจ ตามหนังสือสั่งการของ ตร.พร้อมพัฒนาหน่วยงานโดยปรับปรุงอาคาร สถานที่ให้มีความพร้อมในการให้บริการประชาชนและพร้อมต่อการรับการตรวจจากคณะจเรตำรวจสำนักตำรวจแห่งชาติดำเนินการภายใต้แนวคิด “Police mind” ด้วยสำนึกในหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์และมีจิตพร้อมช่วยเหลือและให้บริการแก่ประชาชาชนและดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามนโยบายของ ตร.ปฏิบัติตามนโยบายด้านปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ (ปจร.) และด้านการปราบปรามการกระทำความผิดจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (ปลป.)ของรัฐบาล ,ตร. และ ภ.1 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนออกหาข่าวจัดทำข้อมูลท้องถิ่น ข้อมูลบุคคลตามหมายจับค้างเก่า(CCOC) และให้เร่งรัดจับกุมตัวมาดำเนินคดีให้จงได้โดยให้มีการสืบสวน ก่อน/ขณะ/หลัง เกิดเหตุ จัดตั้งแหล่งข่าวทุกชุมชน ประสานงานการข่าวกับหน่วยอื่นในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ

สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันปราบปรามให้เพิ่มความเข้มในการออกตรวจป้องกันเหตุหมั่นซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเป็นประจำจัดสายตรวจให้ครอบคลุมทุกพื้นที่พร้อมจัดทำแผนระดมกวาดล้างตามวงรอบที่เหมาะสมอำนวยความยุติธรรมทางอาญาด้านงานสอบสวน ปฏิบัติตามคำสั่งตร.ที่ 419/2556
ให้กำกับดูแลการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่ประชาชนป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและให้บริการประชาชนด้วยความสุภาพ อ่อนโยน และจริงใจ
พร้อมเพิ่มความเข้มในการป้องกันปราบปราม การกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ การบังคับใช้แรงงานผิดกฎหมาย การค้าประเวณี และความผิดเกี่ยวกับสถานบริการอย่างต่อเนื่องจริงจังตามคำสั่ง ตร.ที่ 234/2558
และให้ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งด้านความประพฤติ ระเบียบวินัยชีวิตความเป็นอยู่ตามคำสั่ง ตร.ที่ 1212/2537 พร้อมทั้งกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายห้ามเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายหรือมีการเรียกรับผลประโยชน์เป็นอันขาด โดยให้ยึดหลัก “ขยัน อดทน ดำรงตนอย่างมีเกียรติ”

Close