หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานพิธีปิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานพิธีเปิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ที่ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ หัวหน้าผู้แทนพิเศของรัฐบาล/รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิด การพัฒนาบุคลากร หลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมอัล-อิมามอันนาวาวีย์ อาคารวิทยาลัยอิสลามนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อขับเคลื่อนนโยบายบริหารการศึกษาให้สัมฤทธิ์ผลเป็นรูปธรรมนำไปสู่การพัฒนาให้เกิดคุณภาพ นอกจากนี้ยังกำหนดให้ดำเนินการอีก 2 หลักสูตรคือ ศาสตร์ของพระราชา และหลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระยะที่ 1 วันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีผู้ร่วมพิธีประกอบด้วย นายอดิ
นันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี, ดร.ตวง อันทะไชย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ช่วงบ่ายเป็นประธานในพิธีปิด การแข่งขันฟุตบอลนักเรียน นักศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ อายุไม่เกิน 18 ปี กระทรวงศึกษาธิการ หรือ MOE CUP รอบชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา


สำนักงาน คปต.ส่วนหน้า
ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย
อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตาน

Close