เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช จัดงานวันพบญาติใกล้ชิด ระหว่างผู้ต้องขังกับญาติ

เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช จัดงานพบญาติใกล้ชิด ระหว่างผู้ต้องขังกับญาติ

เรือนจำกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดงานพบญาติใกล้ชิด ระหว่างผู้ต้องขังกับญาติ เปิดโอกาสให้ญาติเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังในเรือนจำอย่างใกล้ชิด เพื่อลดความวิตกกังวล ผ่อนคลายความตึงเครียด และมีแรงจูงใจที่จะประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นคนดี อยู่ในระเบียบวินัยของเรือนจำ
เช้าวันนี้ (19 กุมภาพันธ์ 2560) บรรยากาศจัดงานพบญาติใกล้ชิด ที่บริเวณหน้าเรือนจำกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเรือนจำกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดงานพบญาติใกล้ชิด ระหว่างผู้ต้องขังกับญาติ โดยมีญาติที่แจ้งความประสงค์ไว้เดินทางมารอคิวเพื่อเยี่ยมผู้ต้องขังตั้งแต่เช้า พร้อมแลกคูปองสำหรับนำไปซื้ออาหารที่เรือนจำกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดไว้ โดยผู้ต้องขัง 1 คน ญาติสามารถซื้อคูปองสำหรับแลกซื้ออาหารได้คนละ 3,000 บาท อาหารที่ทางเรือนจำจัดไว้ อาทิ ข้าวไข่เจียว ข้าวหมูทอด กระเพราไข่ดาว ข้าวคั่วกลิ้ง พิซซ่า คุกกี้ ขนมเค้ก ผลไม้ อาหารทางเล่น พร้อมชุดรับประทานอาหาร (จาน ช้อน แก้วน้ำ) เพื่อรับประทานร่วมกัน


พ.ต.ท.วรชัย อารักษ์รัฐ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ปัจจุบันเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช มีผู้ต้องขังอยู่ในการควบคุมทั้งหมด 6,136 คน เป็นผู้ต้องขังชาย 5,280 คน ผู้ต้องขังหญิง 856 คน เรือนจำอนุญาตให้ญาติเยี่ยมผู้ต้องขังได้สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ๆ ละ 15 นาที ทั้งนี้เพื่อให้การควบคุมผู้ต้องขังเป็นไปตามนโยบายกรมราชทัณฑ์ ในการเปิดโอกาสให้สมาชิกในครอบครัวเข้าเยี่ยม พบปะพูดคุยผู้ต้องขังใกล้ชิดถึงตัว เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช จึงกำหนดจัดงานพบญาติใกล้ชิด ประจำปี 2561 ขึ้น ระหว่างวันที่ 19-28 กุมภาพันธ์ 2561 เว้นวันหยุดราชการ รวม 8 วัน โดยเปิดโอกาสให้ญาติเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังคดีถึงที่สุดชั้นกลาง ชั้นดี ชั้นดีมาก และชั้นเยี่ยม ภายในเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผู้ต้องขังลดความวิตกกังวล ผ่อนคลายความตึงเครียด มีแรงจูงใจที่จะประพฤติดี อยู่ในระเบียบวินัยของเรือนจำ ครอบครัวให้อภัย ให้โอกาส ไม่ทอดทิ้ง และช่วยเหลือผู้ต้องขังมากขึ้น ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ต้องขังและสมาชิกในครอบครัว พร้อมให้การยอมรับผู้ต้องขังทั้งในระหว่างการต้องโทษและเมื่อพ้นโทษแล้ว


สำหรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพบญาติแบบใกล้ชิด ผู้ต้องขังจะต้องไม่เคยกระทำผิดเกี่ยวกับข้อปฏิบัติในการเยี่ยมญาติปกติ หรือในงานวันพบญาติครั้งที่ผ่านมา ต้องไม่ถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู่ระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย เป็นผู้ต้องขังคดีถึงที่สุดชั้นกลาง ชั้นดี ชั้นดีมาก และชั้นเยี่ยม ให้ได้รับการเยี่ยม 1 ครั้งตลอดงาน สำหรับผู้ต้องขังชาวต่างประเทศ ให้ผู้เข้าเยี่ยมยื่นความจำนงขอเข้าเยี่ยมต่อเรือนจำ โดยผ่านทางสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุล เพื่อรับรองความสัมพันธ์ ความเกี่ยวข้องระหว่างผู้ต้องขังกับบุคคลที่จะอนุญาตให้เข้าพบผู้ต้องขัง ทั้งนี้ สำหรับโครงการพบญาติใกล้ชิด เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเป็นรางวัลจูงใจสำหรับผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดี อยู่ในระเบียบวินัย ไม่ใช้สิทธิที่ผู้ต้องขังทุกคนจะต้องได้รับ ขณะที่จะได้รับเข้าเยี่ยมใกล้ชิดผู้ต้องขัง จะต้องมีความเกี่ยวเนื่องกับผู้ต้องขังที่ได้รับการพิจารณาอนุญาต ให้ได้รับการพบญาติใกล้ชิด เป็นปู่ ย่า ตา ยาย บิดา มารดา บุตร พี่น้องร่วมสายโลหิต ภรรยา หรือสามีที่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามที่ได้แจ้งไว้ในทะเบียนบ้านประวัติผู้ต้องขัง โดยผู้ต้องขัง 1 คน อนุญาตให้ญาติเข้าเยี่ยมได้ครั้งละไม่เกิน 5 คน โดยมีญาติแจ้งความประสงค์เพื่อเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 28 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ต้องขัง จำนวน 2,931 คน รวมญาติที่เข้าเยี่ยม จำนวน 10,156 คน กำหนดให้เข้าเยี่ยมวันละ 2 รอบ แบ่งเป็นรอบเช้า และรอบบ่าย รอบละ 2 ชั่วโมง โดยบรรยากาศภายในเรือนจำกลางนครศรีธรรมราชทำให้ผู้ต้องขังได้มีโอกาสกอดพ่อแม่ กอดภรรยา และลูกๆ ได้นั่งร่วมวงรับประทานอาหารด้วยกัน

พรรณี มณีวรรณ/ภาพ-ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช///// 19 กุมภาพันธ์ 2561

 

Close