จันทบุรี-กองฝึกร่วมผสมนาวิกโยธินไทย-สหรัฐอมริกา-ญี่ปุ่นส่งมอบอาคารอเนกประสงค์คอบร้าโกลด์ 18

จันทบุรี-กองฝึกร่วมผสมนาวิกโยธินไทย – สหรัฐอมริกา – ญี่ปุ่นส่งมอบอาคารอเนกประสงค์คอบร้าโกลด์ 18

ให้แก่โรงเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี สร้างความสัมพันธ์ เป็นสัญลักษณ์ความร่วมมือทางทหาร
ที่โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี พล.ต. อนุชา ยันตรปกรณ์ รอง เสธ นทพ. ผู้แทน บก.ทท. / นาวาเอกเจมส์ จอนสันน์ผู้แทน ทหารสหรัฐอเมริกา / พันเอก ดุซิต๊ะ มาชาฮิโก๊ะ ผู้แทนทหารญี่ปุ่น ได้ร่วมเป็นประธานในการเปิดอาคารคอบร้าโกลด์ 18 และส่งมอบให้จังหวัดจันทบุรี ผ่าน นางกานต์เปรมปรีดิ์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ก่อนส่งมอบต่อให้ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปั้นหม้อเพื่อให้เป็นอาคารเอนกประสงค์ ซึ่งอาคารอเนกประสงค์ดังกล่าวทหารช่างของนาวิกโยธินไทย – สหรัฐอเมริกา และ ญี่ปุ่นได้ร่วมกันก่อสร้าง เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมของชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ในการฝึกผสมร่วมคอบร้าโกลด์ 2018 ให้ชุมชนในพื้นที่การฝึกได้ใช้ประโยชน์และเป็นอนุสรณ์ของการฝึกในแต่ละรุ่น สร้างความสัมพันธ์ในช่วงการฝึกแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การใช้ชีวิตร่วมกับกับทหารจากมิตรประเทศ โอกาสนี้ หน่วยทหารพัฒนาการได้ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจรักษาโรคและแจกเวชภัณฑ์ยาฟรีแก่ประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้การฝึกคอบร้าโกลด์ 2018 เป็นการฝึกกำลังทางทหารร่วมระหว่างกองทัพไทย กองทัพสหรัฐอเมริกา

 

( ภาคพื้นแปซิฟิก ) และกองทัพจากมิตรประเทศ เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคง และกำชับความสัมพันธ์ทางทหาร ในส่วนการฝึกหลัก มีประเทศเข้าร่วม จำนวน 7 ประเทศ ได้แก่ ไทย สหรัฐ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย สาธารณรัฐเกาหลีใต้ สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน และมาเลเซีย ส่วนประเทศที่เข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึก จำนวน 10 ประเทศ ได้แก่ พม่า ลาว เวียดนาม บูรไน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ชิลี ปากีสถาน ศรีลังกา สวีเดน และบราซิล รวมทั้งสิ้น 29 ประเทศ โดยใช้พื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เป็นพื้นที่หลักในฝึกภาคสนาม ส่วนที่บ้านจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏเป็นพื้นที่การฝึกภาคสนามของหน่วยนาวิกโยธิน มียอดรวมกำลังพลทหาร ที่มาฝึกทั้งภาคที่ตั้ง และภาคสนาม ประมาณ 12,000 คนเป็นกำลัง ฝ่ายไทย 5,600 นาย ฝ่ายสหรัฐฯ 5,800 คน สิงคโปร์ 50 คน ญี่ปุ่น 146 คน อินโดนีเซีย 68 คน เกาหลีใต้ 200 คน มาเลเซีย 84 คน จีน 44 คน และ อินเดีย 44 คน และในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ จะเป็นการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง CALFEX ที่สนามฝึกบ้านจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี โดยมี พลเอกธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน และ ปิดการฝึก

 

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Close