การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคใต้)เริ่มเดินหน้ากิจกรรมนำร่อง IZOZ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2(ภาคใต้) เริ่มเดินหน้ากิจกรรมนำร่อง IZOZ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2(ภาคใต้) เริ่มเดินหน้ากิจกรรมนำร่อง IZOZ ไอสอด
( Inside Zero Outage Zone ) พื้นที่ปลอดไฟฟ้าดับ เริ่มต้นที่แหล่งท่องเที่ยว ของอำเภอขนอม จ.นครศรีธรรมราช

วันนี้ (20 กุมภาพันธ์ 2561) นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคใต้)
จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดและปล่อยแถวขบวนเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง กิจกรรมพื้นที่ปลอดไฟฟ้าดับ IZOZ ไอสอด (Inside Zero Outage Zone) พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญชายทะเล ของอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามนโยบายของรองผู้ว่าการภาค 4 โดยได้กำหนดพื้นที่ในวันนี้ ที่ชุมชนบ้านหน้าด่าน บ้านคอเขา บ้านในเพลา ในพื้นที่อำเภอขนอม ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เป็นกิจกรรมนำร่อง โดยจะมีการขยายเขตพื้นที่ปลอดไฟฟ้าดับ ไปยังพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทั่วทั้งภาคใต้ตอนบน รวมไปถึงฝั่งทะเลอันดามันอีกด้วย โดยมีนายกิตติพันธ์ เพชรชู นายอำเภอขนอม นายสมมาตร พุฒิพงศ์กร ผู้จัดการการฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าศาลา ให้การต้อนต้อนรับ และนายอิ่น เพ็ชรพุฒ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอขนอม กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม

นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีนยาบชัดเจนในการสร้างความเชื่อมั่น ด้านความมั่นคงการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ประชาชน โครงการในครั้งนี้ได้กำหนดพื้นที่ปฏิบัติงานหาดบ้านหน้าด่าน หาดในเพลาและหาดคอเขา ระยะทาง 7 กิโลเมตร มีการระดมทีมร่วมปฏิบัติงานจำนวน 10 ทีม ใช้เจ้าหน้าที่กว่า 80 คน ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุง เปลี่ยนอุปกรณ์ รื้อถอนระบบเก่า ตัดโค่นต้นไม้ วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายไฟฟ้า และการใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ไม่ให้มีไฟฟ้าดับ100% เป็นการสร้างภาพลักษณ์ การเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพแก่พื้นที่อำเภอขนอม และพื้นที่ท่องเที่ยวในเขตภาคใต้ตอนบนอย่างยั่งยืนต่อไป

 

Close