เดอะโอ๋!!! ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตาม

เดอะโอ๋!!!! ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของตำรวจภูธรภาค 1

วันนี้ 26 ก.พ.61 ที่ห้องประชุม ศปก.ภ.1 บช.ภ.1พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ รอง ผบช.ภ.1 (บร) / เอราวัณ 3 พร้อมด้วย พล.ต.ต.ธรรมนูญ ไตรทิพยพงศ์
ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ พล.ต.ต.ปราบพาล มีมงคล ผบก.อก.ภ.1 รอง ผบก.อก.ฯรอง ผบก.สส.ฯรอง ผบก.ศฝร.ฯรอง ผบก.ภ.จว.ฯที่รับผิดชอบงาบร. ผกก.ฝอ.บก.สส.ฯ ผกก.ศฝร.ฯผกก.ฝอ.ภ.จว.ฯผกก.ฝอ.บก.อก.ฯ,หน.สภ.ฯที่มีงบลงทุนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม”คณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของตำรวจภูธรภาค 1 ครั้งที่ 5/2561″โดยที่ประชุมในเรื่องสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561และการชี้แจงความก้าวหน้างบลงทุน ปี พ.ศ.2560 พร้อมการรายงานความพร้อมการดำเนินการงบลงทุน ปี พ.ศ.2561
และการเตรียมข้อมูลกรณีประชุมคณะกรรมการเร่งรัดฯ พ.ศ.2561 ผ่านระบบการประชุมทางไกลระดับ ตร.และปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานโดยให้ยึดหลัก“ขยัน อดทน ดำรงตนอย่างมีเกียรติ”

 

Close