ชาว อ.นาทวี พลิกนาร้างปลูกข้าว ใช้เครื่องมือแบบโบราณ ตำข้าว สีข้าว

ชาว อ.นาทวี พลิกนาร้างปลูกข้าว ใช้เครื่องมือแบบโบราณ ตำข้าว สีข้าว

ที่บ้านนาหมอศรี อ.นาทวี จ.สงขลา หลังจากที่หลวงพ่อภัตร อริโย เจ้าอาวาสวัดนาทวี และเกจิดังภาคใต้ฉายา”เทพสามตา” ได้เริ่มโครงการพลิกนาร้าง เป็นนารัก ในตำบลนาหมอศรี อ.นาทวี หันมาช่วยกันร่วมกลุ่มพลิกนาร้าง กว่า 200 – 300 ไร่ ทำนาปลูกข้าวพันธุ์ข้าว ราชินี โดยมีชาวบ้านในหลายหมู่บ้านของตำบลนาหมอศรี และตำบลใกล้เคียง ทั้งไทยพุทธและมุสลิม หันมาปลูกข้าวกัน หลังปลูกข้าว หากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้ว ชาวนาหมอศรี ก็จะนำเครื่องมือโบราณ มาตำข้าวกันโดยใช้ครก และที่ตำข้าวกับไม้ตำข้าว และจะใช้เครื่องสีข้าวแบบโบราณ ที่ทำเป็นท่อนไม้สองท่อน ข้างบนจะมีไม้กลมเล็กสองอันไว้ให้มือจับแล้วสีข้าว โดยการหมุนไปหมุนมา จะใช้ตรงกลางบนท่อนไม้เป็นที่ใส่ข้าวเปลือกแล้วสีข้าว หลังสีข้าวเสร็จ ก็จะนำกระดัง มาล่อนเอาเปลือกข้าวเปลือก ออก โดยจะไม่ใช้เครื่องจักรกลแต่อย่างใด ชาวบ้านจะมาร่วมตัวกันช่วยเหลือกัน อย่างที่เห็น ทุกๆคนจะมีความสุขที่ได้ร่วมกลุ่มกันพลิกนาร้างให้เป็นนารัก พลิกนาร้างมาปลูกข้าวกันอีกครั้ง หลังจากที่ราคายางพาราตกต่ำ

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์/หาดใหญ่/สงขลา

Close