อช.แก่งกระจาน ปลูกจิตสำนึกเยาวชนไทย เชิญชวนสร้างกิจกรรม สื่อความหมาย ต้นไม้เพื่อนรัก ปลูกต้นไม้ในใจคน

อช.แก่งกระจาน ปลูกจิตสำนึกเยาวชนไทย เชิญชวนสร้างกิจกรรม “สื่อความหมาย ต้นไม้เพื่อนรัก…ปลูกต้นไม้ในใจคน โดยใช้เฟสบุ๊ค เป็นสื่อกลางชวน


ปัจจุบันบนเพจเฟสบุ๊คของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ได้โพสประชาสัมพันธ์ในด้านต่างๆอยู่เป็นประจำทุกวัน และทุกเรื่องเจ้าของเพจจะมุ่งเน้นปลูกฝังให้ประชาชนและเยาวชนหวงแหนคุณค่าของผืนป่า สัตว์ป่า และทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนเทือกเขา สำหรับการโพสเรื่องสำคัญอีกหนึ่งเรื่อง ที่ทีมข่าวจักขออนุญาตเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานหยิบยกเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ต่อยอด เรื่องการเชิญชวนเยาวชนทั่วประเทศที่มีความประสงค์ต้องการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับป่ามาบอกกล่าว โดยเจ้าหน้าที่ได้เขียนไว้ในเฟสบุ้คตอนหนึ่งว่า ในยุคที่เทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด
วิทยาการ ระบบการติดต่อสื่อสาร รวดเร็วจนคนในสังคมปรับตัวเเทบไม่ทัน ทุกคนต่างเสพติดสื่อออนไลน์ เทคโลยีโทรศัพท์มือถือ เเละสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพียงเเค่ คลิกผ่านปุ่มโทรศัพท์ จนหลายๆคนหลงลืมความสำคัญของธรรมชาติ ทรัพยากรป่าไม้ และสิ่งเเวดล้อม โดยเฉพาะเยาวชนในปัจจุบัน

การปลูกฝังจิตสำนึก ให้เด็กๆมีความตระหนักในความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติจึงจำเป็นต้องทำอย่างยิ่งในปัจจุบันเด็กๆคือ อนาคตในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งเเวดล้อมของชาติ การที่เราได้มอบความรู้และความเข้าใจในการอนุรักษ์ โดยผ่านกิจกรรม “สื่อความหมายธรรมชาติ”ซึ่งได้ทั้งความสนุกสนานและได้เรียนรู้ ประสบการณ์ในป่าธรรมชาติ ทำให้เด็กๆมีจิตสำนึกและตระหนัก มีจิตใจอนรักษ์ตั้งแต่เด็กๆ

“ต้นไม้เพื่อนรัก” เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่วนหนึ่งของค่ายสื่อความหมายธรรมชาติ ที่ให้ได้ๆได้มีโอกาสเรียนรู้ และสัมผัสกับต้นไม้อย่างใกล้ชิด เมื่อเสร็จกิจกรรมนี้คนเข้าร่วมกิจกรรมจะมีเพิ่มเพื่อนมาหนึ่งชนิดพันธุ์ ก็คือต้นไม้ที่ปิดตาเข้าไปกอด สัมผัส ฟังเสียง หลังที่เปิดตาออกมา ก็จะทราบว่า “เพื่อน”ชื่ออะไร มีใบ ดอก ผล มีประโยชน์อย่างไรต่อมนุษย์ และก็จะจดจำชื่อเพื่อนพรรณนี้ไว้ในใจตลอดไป จิตใจที่มีความรักษ์เพื่อนพรรณไม้และผองเพื่อนในผืนป่า ก็ยิ่งทวีคุณและแพร่พันธุ์ต่อๆกันไปดั่งเมล็ดไม้ในป่าใหญ่

ดังนั้นเยาวชนหรือประชาชนที่สนใจอยากจัดกิจกรรม มีเพื่อนเป็นต้นไม้
สามารถติดต่ออินบ๊อค เฟสบุ๊ค อุทยานแห่งขาติแก่งกระจาน เพื่อต่อสายทีมงานเจ้าหน้าที่สื่อความหมาย อช.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 032-772311 เวลาราชการ

กสิพล ศิริลาภ-เรียบเรียงข้อมูล
ภาพโดย เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

Close