ตราด-พุทธศาสนิกชนพาครอบครัวทำบุญตักบาตร วันมาฆบูชา

ตราด-พุทธศาสนิกชนชาวตราด พาครอบครัวทำบุญตักบาตร วันมาฆบูชา ในช่วงวันหยุด บรรยากาศทำบุญตักบาตรวันมาฆบูชาในพื้นที่จังหวัดตราดในช่วงเช้าที่ผ่านมา
เมื่อช่วงเช้า วันที่1มีนาคม 2561 บริเวณวัดไผ่ล้อมคึกคักไปด้วยพุทธสากนิชนพาครอบครัวนำอาหารหวานคาว มาทำบุญตักบาตรกันตั้งแต่ช่วงเช้าเนื่องจากวันนี้เป็นวันหยุด ทำให้บรรยากาศคึกคัก โดยช่วงเช้าชาวตราดได้พาครอบครัวมาทำบุญตักบาตรกันตั้งแต่เช้า และร่วมฟังเจริญพระพุทธมนต์

สำหรับวันมาฆบูชา หรือ มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต” เพราะเป็นวันที่พระพุทธองค์ประทานหลักโอวาทปาฎิโมกข์ อันเป็นหัวใจของพระธรรม แก่พระอรหันตสาวกผู้เป็นเอหิภิกขุ ทั้ง 1,250 รูป ที่มาประชุมพร้อมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย พระภิกษุทั้งหมดนั้นเป็น “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” หรือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง พระภิกษุทั้งหมดนั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6 และปีนี้ตรงกับวันเพ็ญ 15 ค่ำเดือน 4 เนื่องจากมีเดือน 8 สองหน ดังนั้น จึงเรียกวันนี้อีกอย่างหนึ่งว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต” หรือ วันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์ 4 และปัจจุบันวันมาฆบูชาได้รับการประกาศให้เป็นวันหยุดราชการ เพื่อให้พระสงฆ์และประชาชนร่วมประกอบพิธีต่างๆ เช่น การตักบาตร การฟังพระธรรมเทศนา การเวียนเทียน ตามความสำคัญทางศาสนาของชาวไทยเรื่อยมา…

 

ภาพ/ข่าว ณัฐวุฒิ  สวัสดิ์วารี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Close