ฉก.จงอางศึก เข้ามอบบ้าน 3 แม่ลูก หลังไฟไหม้วอดทั้งหลัง

ฉก.จงอางศึก เข้ามอบบ้าน 3 แม่ลูก ที่ชุดทหารช่างสร้างเสร็จ หลังประสบภัยไฟฟ้าลัดวงจร ไหม้วอดทั้งหลัง

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 6 มี.ค. 61 พลตรีสนิธชนก สังขจันทร์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ผบ.กองกำลังสุรสีห์ ได้มอบหมายให้ หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก นำโดย พ.อ.วุทธยา จันทมาศ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ จงอางศึก ( รอง ผบ.ฉก.จงอางศึก ) ร.ต.ถนอม สุขกรี นายทหารกิจการพลเรือน ฉก.จงอางศึก พร้อม นายสมนึก รุ่งกำจัด กำนันตำบลอ่างทอง นางมาริสา ตั้งสุขสันต์ ผอ.โรงเรียนบ้านสีดางาม นายวิชิต จ้อยร่อย และทหารช่างจากหน่วยทหารเฉพาะกิจจงอางศึก ร่วมมอบบ้าน ให้ นางสาวอนงค์ แซ่โง้ว อายุ 42 ปี ซึ่งอาศัยอยู่กับบุตรชาย ชาย 2 คน คนโต 10 ขวบ คนเล็ก 6 ขวบ โดยเมื่อวันที่ 14 ธ.ค. ที่ผ่านมา บ้านที่อาศัยอยู่ได้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร ทำให้ไฟได้ลุกไหม้วอดทั้งหลัง
พ.อ.วุทธยา จันทมาศ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ จงอางศึก ( รอง ผบ.ฉก.จงอางศึก ) กล่าวว่า ผู้บัญชาการกองกำลังสรสีห์ ( ผบ.พล.ร.9 กกล.สุรสีห์ ) ได้ให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ และทางหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก ให้การสนับสนุนชุดช่าง ในการเข้าไปดำเนินการสร้างบ้าน นำโดย ร.ต.นิคม เหมือนคล้าย หน.ชุดช่าง ฉก.จงอางศึก พร้อมประสานหน่วยงานราชการในพื้นที่ ในการเข้าช่วยเหลือในเรื่องวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการสร้างบ้านจนแล้วเสร็จ ซึ่งที่ผ่านมาได้เข้าดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ที่ประสบอุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อีกทั้งยังเข้าให้การช่วยเหลือสร้างบ้านผู้ยากไร้ ซ่อมแซมอาคารเรียน การแจกสิ่งของ และเครื่องอุปโภค บริโภค ผู้ประสบภัยหนาว และมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ จ.ประจวบฯ มาแล้วหลายราย
นางสาวอนงค์ แซ่โง้ว กล่าวขอบคุณท่านผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีห์ ท่านรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึกที่ได้กรุณาจัดชุดช่างของหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึกเข้ามาดำเนินการสร้างบ้านให้ ซึ่งเป็นหน่วยแรกที่เข้ามาให้การช่วยเหลือ อีกทั้งยังประสานหน่วยงานราชการต่างๆ ในพื้นที่ให้เข้ามาช่วยเหลือในการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างบ้าน ทำให้ครอบครัวมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและขอขอบพระคุณ หัวหน้าชุดช่างของหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก เป็นอย่างยิ่งที่เข้ามาช่วยเหลือในการก่อสร้างบ้านจนแล้วเสร็จ และพร้อมจะอบรมเลี้ยงดูบุตรชายให้เป็นคนดีของสังคมต่อไป

ณัฐธภพ พันสาย/จ.ประจวบคีรีขันธ์

Close