พาณิชย์จังหวัดตาก ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดตาก จัดกิจกรรมเจรจาและจับคู่ธุรกิจ

ตราด-พาณิชย์จังหวัดตราด ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดตราด จัดกิจกรรมเจรจาและจับคู่ธุรกิจระหว่างคณะจากจังหวัดก่าเมา สาธารณรัฐสังนิยมเวียดนาม กับผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP/SMEs สินค้าเกษตรและบริการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดตราด

เมื่อเวลา 15.00 น. ของวันที่ 8 มีนาคม 2561 นายประธาน สุรกิจบวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมเจรจาและจับคู่ธุรกิจระหว่างคณะจากจังหวัดก่าเมา สาธารณรัฐสังนิยมเวียดนาม กับผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP/SMEs สินค้าเกษตรและบริการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดตราด ตามโครงการแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
โดยนายวิโรจน์ พิเภก พาณิชย์จังหวัดตราด และ นางวิยะดา ซวง รองประธานอุสาหกรรมธุรกิจท่องเที่ยว จังหวัดตราด ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยผู้ประกอบการ ภาคธุรกิจจากจังหวัดกาเมา สาธารณรัฐสังนิยมเวียดนาม จำนวน 25 ราย ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP/SMEs สินค้าเกษตรและบริการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดตราด จำนวน 30 ราย เข้าร่วม ณ บ้านทะเลภูรีสอร์ท อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
จังหวัดตราดโดยเฉพาะอำเภอคลองใหญ่ ถือเป็นประตูสำคัญที่สุดในการเป็นช่องทางสำคัญและเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงสินค้าและบริการด้านต่างๆ ทั้งการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว ของเมียนม่าร์ ไทย กัมพูชา และเวียดนาม ผ่านเส้นทางอาร์ 10 ทั้งนี้ผู้ประกอบการของอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราด มีความพร้อมที่เป็นจุดเชื่อมโยงและให้บริการทั้งการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์ และการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างกัน สำหรับการดำเนินการจัดกิจกรรมเจรจาและจับคู่ธุรกิจระหว่างคณะจากจังหวัดก่าเมา สาธารณรัฐสังนิยมเวียดนาม กับผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP/SMEs สินค้าเกษตรและบริการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดตราด ตามโครงการแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 เป็นกิจกรรมส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป กิจกรรมจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2561 เป็นการเยี่ยมชมแหล่งผลิต สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดตราด ณ อำเภอคลองใหญ่ อำเภอเมือง และอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด…

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Close