นายอำเภอนราธิวาส เอาจริงโรงงานสร้างมลภาวะ ทางกลิ่น และเสียงรบกวนชาวบ้าน

นายอำเภอเมืองนราธิวาส เอาจริงโรงงานสร้างมลภาวะ ทางกลิ่นและเสียงรบกวนชาวบ้าน

นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส
มอบหมายให้นายกฤษณะ ดวงดาว ปลัดอำเภอรับผิดชอบงานศูนย์ดำรงธรรม
,นายแวรุสลัน แวยะโก๊ะ นิติกร ศอ.บต.ประจำอำเภอเมืองนราฯ,
และนายอานาส อดุลยศาสตร์ สหศึกษา

พร้อมด้วย สาธารณสุขอำเภอ พร้อมคณะ และผูแทนจากเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ
ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีที่มีราษฎร ม.11 ต.กะลุวอเหนือ ร้องเรียนว่าตนเองได้รับความเดือดร้อน
จากเสียงดัง และส่งกลิ่นเหม็น จากกรณีที่มีผู้ประกอบการทำข้าวเกรียบ ได้เริ่มทำข้าวเกรียบตั้งแต่เวลา 03.00-11.00
จนทำให้เกิดเสียงดังและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนราษฎรข้างเคียงเป็นเวลาหลายเดือนแล้ว

ทั้งนี้ ผลการตรวจสอบปรากฎว่าได้มีการเปิดกิจการดังกล่าวจริง และส่งกลิ่นเหม็นและเสียงดังตามที่ผู้ร้องได้ร้องเรียนจริง
คณะผู้ตรวจสอบ จึงแนะนำกำขับ และตักเตือน ให้ผู้ประกอบการดำเนินการแก้ไข ในส่วนที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่บ้านข้างเคียง

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส

Close