แพทย์อาสา พอ.สว.ตรวจรักษาโรคชนเผ่าบนดอยเวียงผา

แพทย์อาสา พอ.สว.ตรวจรักษาโรคชนเผ่าบนดอยเวียงผา

นายอุทัย สอนจีน ปลัดอาวุโสอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์ ดล ธารไพสาณท์ โรงพยาบาลมหาราช ได้นำแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จากโรงพยาบาลไชยปราการ โรงพยาบาลชุมชนศรีดงเย็น โรงพยาบาลมหาราช หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง10.2.1 ทหารกองกำลังผาเมือง ตำรวจตระเวนชายแดน 334 ชมรมออฟโรดฝางแม่อายไชยปราการ คณะครูการศึกษานอกโรงเรียน ได้นำคณะแพทย์พยาบาลเคลื่อนที่มาทำการรักษาพยาบาลเบื้องต้นให้กับประชาชน ที่บ้านดอยเวียงผา หมู่ที่ 18 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งบนดอยสูงจากระดับน้ำทะเล 1,400 เมตร มีประชาชนมากกว่า 200 คนที่ได้เข้ามารอขอทำการรักษาพยาบาลในวันนี้ ซึ่งทางหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ได้ทำการตรวจ เจาะเลือด เพื่อทำการรักษาและทำการตรวจรักษาโรคฟันซึ่งมีประชาชนได้เข้าคิวต่อกันยาวเยียดในการมารักษาฟันเป็นอันดับต้นๆ ที่พบว่าเป็นกันมาก และรักษาพยาบาลโรคทั่วไป ที่มีมารับตรวจมากจะเป็นโรคหวัด โรคปวดกล้ามเนื้อ โรคผิวหนัง โรคปวดท้องปวดข้อปวดกระดูก ซึ่งทางแพทย์ที่รักษาได้สั่งยารักษาตามอาการ และแนะนำให้ไปตรวจรักษาเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลไชยปราการ ทางชมรมออฟโรด ได้นำรถยกสูงนำและบรรทุกสิ่งของเครื่องมือแพทย์ขึ้นพื้นที่และบริการเลี้ยงผัดหมี่แบบยูนาน ให้กับคณะแพทย์พยาบาลและเด็กๆชาวบ้านที่มาทำการตรวจรักษาพยาบาลในวันนี้ ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีชาวบ้านชนเผ่าลาหู่คริสต์ และอยู่บนดอยสูงถึง 1,400 เมตรมีต้นไม้ร่มรืน ระบบน้ำมีใช้ตลอดปี มีประมาณ 100 ครัวเรือน ประชากรประมาณ 400 คน วันนี้ทางทางทหารกองกำลังผาเมือง ตำรวจตระเวนชายแดน 334 ให้การดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางและเฝ้าดูแลความปลอดภัยของคณะแพทย์พยาบาลตลอดทั้งวัน ประชาชนที่นี่อยู่กันอย่างสามัคคีร่มเย็นเป็นสุขไม่มีปัญหาไดได เพียงปัญหาการสื่อภาษาเท่านั้นที่ต้องใช้ล่ามที่เป็น อสม มาทำการแปลภาษาให้กับคนที่มีอายุมากๆไม่ได้เรียนภาษาไทย แต่เด็กๆนั้นพูดภาษาไทยได้ ได้ฟังจากปลัดอาวุโส ว่าหมู่บ้านนี้ปลอดเหล้าปลอดสารเสพติดไม่ยุ้งเกี่ยวกับสารเสพติดไดไดเพราะเป็นกลุ่มชาวเขาเผ่าลาหู่ คริสเตียนนิกายโปรแตสแต้น

นายสำราญ แสงสงค์/จ.เชียงใหม่

Close