ผู้ว่า ศรีสะเกษ มอบของแก่คนชรา ตามโครงการเยี่ยมยาม ยามแลง สร้างแปงชุมชน

ผู้ว่าฯ ศรีสะเกษ มอบของแก่คนชราและผู้ป่วยติดเตียง ตามโครงการเยี่ยมยาม ยามแลง สร้างแปงชุมชน ที่อำเภอวังหิน

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ที่บ้านตีกา ม.6 ตำบลศรีสำราญ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมชมศึกษาสภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชน พร้อมกับมอบของแก่คนชรา ผู้ป่วยติดเตียง และมอบจักรยานให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่มีฐานะยากจน ตามโครงการ “เยี่ยมยาม ยามแลง สร้างแปงชุมชน” ประจำปี 2561 ครั้งที่ 10 โดยมี นางทรงลักษณ์ วรภัย พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยส่วนราชการระดับอำเภอ และประชาชนในหมู่บ้านร่วมต้อนรับ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเวทีประชารัฐในการวิเคราะห์ข้อมูล ศักยภาพ ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาของชุมชน เพื่อบูรณาการแผนงานโครงการกิจกรรมสร้างรายได้และแก้ปัญหาของชุมชน และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนและราชการ โดยการแนะนำแนวทางการทำเกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ รวมทั้งร่วมรับปะทานอาหารพาแลงอีกด้วย

บุยทัน ธุศรีวรรณ ภาพ/ข่าว

Close