จังหวัดศรีสะเกษ เปิดโครงการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย

จังหวัดศรีสะเกษเปิดโครงการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะและบรรยายธรรม ประจำปี 2561 ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค ๑๐

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม อ.เมืองศรีสะเกษ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะและบรรยายธรรม ประจำปี 2561 ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค ๑๐ โดยมีนายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ นำนักเรียนจาก 6 จังหวัด เช่นจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ มุกดาหาร นครพนมและจังหวัดศรีสะเกษ แบ่งการประกวดออกเป็น 2 รายการ ประกอบด้วยการประกวดสรภัญญะหมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะแบ่งเป็น 2 ระดับเช่นระดับประถมศึกษา 16 ทีมและระดับมัธยมศึกษา 31 ทีม การประกวดบรรยายธรรม แบ่งเป็น 4 ช่วงการศึกษา ประกอบด้วยระดับประถมศึกษาตอนต้น ป 1 -ป3 จำนวน 18 คน ระดับมัธยมตอนปลาย ป 4 -ป 6 จำนวน 18 คน ระดับ ม. 1 – 3 จำนวน 18 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม 4 – 6 จำนวน 18 คนรวม ทั้งสิ้น 72 คน ทั้งนี้เพื่อคัดเลือกตัวแทนในระดับภาคเข้าประกวดในระดับประเทศต่อไป

บุญทัน ธุศรีวรรณ ภาพ/ข่าว

Close