คณะนักศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกา ศึกษาการเรียนรู้การเลี้ยงผึ้ง จากชาวบ้านช่องสะเดาเลี้ยงผึ้งไว้ป้องกันช้างป่า

คณะนักศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกาศึกษาเรียนรู้การเลี้ยงผึ้ง จาก ชาวตำบลช่องสะเดาเลี้ยงผึ้งไว้ป้องกันช้างป่า

วันที่18มีนาคม2561 เวลา09.00 น นายวสันต์ สุนจิรัตน์ กำนันตำบลช่องสะเดา ร่วมกับผู้ใหญ่ละออ ภู่ประดิษฐ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และเยาวชนจิตอาสาพาได้ต้อนรับคณะนักศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกาเข้ามาศึกษาเรียนรู้การเลี้ยงผึ้งเพื่อป้องกันปัญหาช้างป่าและอาชีพเสริมของชาวบ้านในชุมชน ณ หมู่ที่1บ้านท่าทุ่งนา ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี และเข้าร่วมสาธิตทำการเพาะเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าและย้ายกล้าไม้ลงถุงดำเพื่อทำให้เป็นกล้าแกร่งและนำไปปลูกป่าทดแทนเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและแหล่งอาหารให้กับสัตว์ป่า ณ หมู่ที่5 บ้านแก่งปลากด ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี

Close