นรข เขตนครพนม ร่วมพิธีฌาปนกิจผู้เสียชีวิต 9 ศพรถทัวร์โดยสารประสบอุบัติเหตุ

นรข.เขตนครพนม โดย น.ท.อมรศักดิ์ ชนะศึก หน.สน.เรือมุกดาหาร

เข้าร่วมพิธีฌาปนกิจศพ ผู้เสียชีวิตจำนวน ๙ ศพ จากเหตุการณ์รถทัวร์โดยสารปรับอากาศของบริษัทกันเองทัวร์ ประสบอุบัติเหตุ จนมีผู้เสียชีวิตจำนวน ๑๘ ศพ บริเวณ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เมื่อ ๒๑ มี.ค.๖๑ โดยทำการฌาปนกิจศพ ณ วัดป่าพุทธมงคล ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Close