อบต.ห้วยทับทัน คลิ๊กอ๊อฟรณรงค์ป้องกันและควบคุมพิษสุนัขบ้า

อบต.ห้วยทับทัน คลิ๊กอ๊อฟรณรงค์ป้องกันและควบคุมพิษสุนัขบ้า เร่งฉีดฉีดวัคชีนให้หมาและแมว

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ นายธวัช สุวรรณ นายอำเภอหัวยทับทัน เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและควบคุมพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทัน ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอห้วยทับทัน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2561 โดยมี นายเรืองเดช หาญสุทธิชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทัน นำอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า มาให้บริการทำหมัน–ตอน สุนัขและแมว ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทัน ทั้งนี้ เพื่อให้สุนัขที่ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่หรือไม่มีเจ้าของได้รับการฉีดวัคชีน เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเห็นความสำคัญในการนำสุนัขที่อยู่ในความดูแลไปรับการฉีดวัคชีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกครัวเรือน และเพื่อสร้างความเข้าใจให้ประชาชนมีพฤติกรรมการเลี้ยงสุนัขที่ถูกต้อง และมีความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าต่อไป
นายธวัช สุวรรณ นายอำเภอหัวยทับทัน กล่าวว่า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ทรงห่วงใยโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติ โดยมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย ภายในปี 2563 จึงได้จัดโครงการป้องกันและควบคุมพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561

 

บุญทัน ธุศรีวรรณ ภาพ/ข่าว

Close