อำเภอแม่สาย ติดตามโครงการเศรษฐกิจไทยยั่งยืน

วันนี้ ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เป็นประธาน ติดตาม โครงการ เศรษฐกิจไทยยั่งยืน และนางสาว สุดา ปฏิเสน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง มีนายสมคิด มหาวงศนันท์ กำนันตำบลโป่งผา และคณะกรรมการ หมู่บ้าน สันทรายปู่ยี่หมู่ที่ ๔ ตำบลโป่งผาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับ ท่านนายอำเภอแม่สาย ที่มาเป็น ประธาน การตรวจสอบ

โครงการ เศรษฐกิจไทยยั่งยืน พร้อม พบปะ พูดคุยกับพี่น้องประชาชน มีพี่น้องประชาชน เข้าร่วม ในครั้งนี้ ในจำนวน ๓๕๐ คน เข้าร่วม ฟัง ปัญหาต่างๆ ทั้งนี้ นายสมศักดิ์คณาคำ นายอำเภอแม่สาย ได้ ซักถาม กับพี่น้องประชาชน ที่เข้ามาร่วม ประชาคมในวันนี้ ว่าใครมีอะไรที่จะซักถาม หรือสอบถาม ว่าความเป็นมา และความเป็นอยู่ ของประชาชน มีปัญหาอะไรบ้าง และบรรยาย ให้ความรู้ ในด้านต่างๆ แก่ประชาชน และขอขอบคุณ ประชาชน ที่เข้ามา ร่วมฟัง การบรรยายและให้ข้อคิด แก่ประชาชน เพื่อจะหาแนวทาง ในการแก้ไข ต่อไป(..)ต่อจากนั้นนายสมยศ ศรีวิชัย จนท. นโยบายและแผน ชี้แจง ให้กับพี่น้องประชาชนความเข้าใจ ตามนโยบายของรัฐบาล และแผนงาน เป็นไปได้ มากน้อยแค่ไหน

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และนางสาว สุดา
ปฏิเสธ รองปลัดองค์ การบริหาร ส่วนตำบลโป่งผาอำเภอแม่สายให้ความรู้ และความเข้าใจแก่ประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา และความรู้ แก่อาชีพให้กับพี่น้องประชาชน ที่เข้ามาร่วม และ ขอขอบคุณ พี่น้องประชาชน ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และ หวังเป็นอย่างยิ่ง ที่จะได้รับความร่วมมือต่อไป

นสพ.สื่อมหาชนรายงาน

Close