ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ลงพื้นที่ดูจุดเสี่ยง

จันทบุรี นำคณะทำงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ลงพื้นที่ดูจุดเสี่ยง รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เตรียมปิดจุดเสี่ยงลดความสูญเสียของผู้ใช้รถใช้ถนน

ที่ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ดร.กานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพูดคุยวางแผนการลงพื้นที่ ของคณะทำงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดจันทบุรี ซึ่งประกอบไปด้วย รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี แขวงทางหลวงจังหวัดจันทบุรี ทางหลวงชนบทจังหวัดจันทบุรี ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี ขนส่งจังหวัดจันทบุรี ก่อนจะลงพื้นที่ดูจุดเสี่ยง ตามถนนสายต่างๆ ในจังหวัดจันทบุรีเพื่อบูรณาการหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และจิตอาสา รณรงค์ป้องกัน อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ นำข้อมูลมาวางแผนเพื่อเดินหน้าหาแนวทางป้องกัน ลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน และ ผู้ได้รับผลกระทบ ปลูกจิตสำนึกประชาชน ให้ ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร จากนั้นทางคณะทำงานได้ลงพื้นที่ดูจุดเสี่ยง อาทิ แยกโรงยางห้วยชวนเก่า ถนนสายพระยาตรัง ซึ่งเป็นจุดเดียวกับที่เคยรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา เนื่องจากจุดดังกล่าว ประชาชนใช้สัญจรเข้าออก เพื่อไปยังที่พัก สถานศึกษา ซึ่งเป็นซอยแคบ และมีการจราจรหนาแน่น

จากนั้นที่จุดกลับรถตะเคียนคู่ ถนนรักศักดิ์ชมูล ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี คณะทำงานได้ลงดูพื้นที่ เนื่องจากจุดดังกล่าวเป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ประชาชน นักเรียนนักศึกษา ใช้เป็นจุดกลับรถ และเข้าที่พัก ซึ่งจุดนี้มักมีปัญหาเรื่องการย้อนศร ที่อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ซึ่งในช่วงของเทศกาลสงกรานต์คณะทำงานได้วางแผนที่จะตั้งแบริเออร์เพื่อปิดการกลับรถในจุดดังกล่าวเป็นการชั่วคราว เพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น เนื่องจากในช่วงของเทศกาลจะมีประชาชนเดินทางเข้าออกจังหวัดจันทบุรีเป็นจำนวนมาก และใช้ถนนเส้นดังกล่าวในการใช้สัญจรเข้าสู่จังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้ทางคณะทำงานยังลงพื้นที่บริเวณแยกหลักจันท์ หรือแยกจากถนนสาย 317 จันทบุรี-สระแก้ว เข้ายังอำเภอมะขาม ซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่มักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เนื่องจากเป็นเส้นทางหลักเดินทางไปยังพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อน สอยดาว และจังหวัดสระแก้ว

นอกจากนี้ทางคณะทำงานยังลงพื้นที่จุดเสี่ยงบริเวณหน้าตลาดวรรณการ ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี และบริเวณหน้าทางเข้าน้ำตกพลิ้ว อำแหลมสิงห์ เพื่อหาแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ ซึ่ง ดร.กานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้เปิดเผยว่า เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ คณะทำงานที่ลงพื้นที่มีความเห็นร่วมกันว่า จังหวัดจำเป็นต้องนำแบรริเอ่อมาปิดจุดเสี่ยง เป็นการชั่วคราว ทางร่วม ทางแยกบางจุด เพื่อบังคับการจราจร ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเคยชินของประชาชนบ้าง จึงขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามกฎหมาย และวินัยจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่ผ่านมาจังหวัดจันทบุรีถือเป็นจังหวัดที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตมากเป็นอันดับ 4 ของประเทศ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจึงจำเป็นต้องวางแผนป้องกันแก้ไขปัญหาเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Close