!!!บิ๊กโจ้!!! เลขาธิการ ป.ป.ส.เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิภาคี ไทย-สิงคโปร์ ด้านการปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 12

!!! บิ๊กโจ้ !!! นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการป.ป.ส.เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทวิภาคี ไทย-สิงคโปร์ ด้านการปราบปรามยาเสพติดครั้งที่ 12

วันที่ 5 เมษายน 2561 นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) เป็นประธานและเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ในการประชุมทวิภาคี ไทย-สิงคโปร์ ด้านการปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 12 โดยมี นายชลัยสิน โพธิเจริญ รองเลขาธิการ ป.ป.ส., พันตำรวจเอก ณฐกรณ์ กาญจนาภรณ์ รอง ผบก.ภ.จว. สุราษฎร์ธานี ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี , นางสาวอัจฉรา ลอตินันทน์ นายด่านศุลกากร ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย พร้อมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ส. และผู้แทนฝ่ายสิงคโปร์นำโดย นายอึ้ง เซอ ซง (Mr.Ng Ser Song)อธิบดีหน่วยงานกลางด้านยาเสพติดสิงคโปร์(Central Narcotics Bureau-CNB)เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายสิงคโปร์ เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรม โนโวเทล สมุย เฉวง บีช กานดาบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายศิรินทร์ยา กล่าว่าในการประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมครั้งที่ผ่านมาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านสถานการณ์ยาเสพติดและร่วมกันหารือถึงความร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในอนาคต ซึ่งมีประเด็นหารือที่สำคัญคือ ความร่วมมือกันในการสกัดกั้นยาเสพติดในทั้งสองประเทศ รวมถึงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ ตามแผนปฏิบัติการความร่วมมืออาเซียนเพื่อต่อสู้กับการลักลอบผลิตและค้ายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำประกอบด้วยความร่วมมือผ่านช่องทางตามโครงการต่างๆที่สำคัญ อาทิ โครงการสำนักงาน ป.ป.ส. อาเซียน (ASEAN-NARCO)โครงการสกัดกั้นยาเสพติด ณ ท่าอากาศยานสากลในอาเซียน (AAITF) โครงการสกัดกั้นยาเสพติดทางท่าเรือสากลในอาเซียน (ASITF)โครงการแม่น้ำโขงปลอดภัย (Safe Mekong Operation Project) ฝ่ายไทยได้กล่าวชื่นชมสิงคโปร์ที่เป็นประเทศที่ได้ให้การสนับสนุนแผนปฏิบัติการดังกล่าวมากที่สุดในอาเซียน โดยการจัดฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษให้แก่เจ้าหน้าที่ของทั้ง 6 ประเทศ ที่ประจำ ณ ศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัย


(Safe Mekong Coordination Center-SMCC) จังหวัดเชียงใหม และได้ให้การสนับสนุนเรือลาดตระเวนลำน้ำโขง แก่ประเทศไทย เมียนมา และลาว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการอนุมัติ ซึ่งจะมีพิธีการส่งมอบเรือต่อไปและประเทศไทยขอให้สิงคโปร์ให้ความช่วยเหลือโดยการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการใช้สื่อออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน โดยจัดการฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานให้เจ้าหน้าที่ของไทย เนื่องจากสิงคโปร์มีประสบการณ์ และดำเนินการประสบผลสำเร็จ ซึ่งฝ่ายสิงคโปร์ยินดีที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลในเรื่องดังกล่าวโดยทางสิงคโปร์ได้เน้นย้ำว่าอาเซียนควรมีจุดยืนเดียวกันในเวทีนานาชาติ เช่น ในเวทีการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด (Commission on Narcotic Drug-CND) และขอให้ไทยสนับสนุนจุดยืนของสิงคโปร์และอาเซียนให้เป็นเสียงเดียวกันคือการขจัดแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากภูมิภาคอาเซียน ทำให้อาเซียนปลอดยาเสพติด (Drug Free ASEAN)

นายศิรินทร์ยา กล่าวเพิ่มเติมว่าในการประชุมครั้งนี้ถือว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดียิ่งโดยมีทั้งเนื้อหาสาระที่ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งในประเทศของตนและในภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ การประชุมยังจบลงด้วยความสัมพันธ์อันดี ความมีมิตรไมตรีที่ดีต่อกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประสานงานความร่วมมือของทั้งสองประเทศในอนาคต”
!!! ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย สมัครใจเข้าบำบัด ไม่เสียประวัติ ไม่มีความผิด !!!

แจ้งเบาะแสยาเสพติด สายด่วน ป.ป.ส. โทร.1386

Close