มอบเหรียญกาชาดให้ผู้บริจาคโลหิต และผู้ปฏิบัติช่วยเหลือสภากาชาดไทย

​ มอบเหรียญกาชาดให้ผู้บริจาคโลหิตและผู้ปฏิบัติช่วยเหลือสภากาชาดไทย

เมื่อเวลา 09.30 น.วันนี้(6 เมษายน 2561) ที่ห้อง 302 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีมอบเหรียญกาชาดสมนาคุณ ซึ่งทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ได้จัดขึ้น เพื่อมอบเหรียญกาชาดสมนาคุณให้แก่ผู้บริจาคโลหิตและผู้ปฏิบัติช่วยเหลือสภากาชาดไทยในจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 59 คน โดยทางสภากาชาดไทย ได้มอบหมายให้เหล่ากาชาดจังหวัด ดำเนินการจัดพิธีมอบเหรียญสมนาคุณให้ผู้ที่ ไม่สามารถเดินทางไปร่วมพิธี พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ที่สภากาชาดไทยจังได้ ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ได้รับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะเป็นเครื่องสรรเสริญและยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวมีจิตอันเป็นกุศลช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนด้วยเหตุนี้ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ในครั้งนี้จึงเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคม เป็นความภาคภูมิใจของวงศ์ตระกูลเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากได้ อุทิศตน เสียสละ เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เป็นสิ่งที่แสดงถึงความเพื่อเพื่อเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์โดยไม่เลือกชั้นวรรณะ ซึ่งเหรียญดังกล่าวเป็นเหรียญราชอิสริยาภรณ์อันเป็นบำเหน็จความชอบที่พระราชทานให้แกผู้ทำคุณประโยชน์แก่สภากาชาดไทย

กณต ทาทิพย์ ข่าว/ภาพ/นครสวรรค์

Close