จันทบุรี-ประชาชน นักท่องเที่ยว ร่วมแต่งกายย้อนยุค ร่วมงานย้อนอดีตสานต่อปัจจุบันบ้านบางกะจะ ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

จันทบุรี-ประชาชน นักท่องเที่ยว ร่วมแต่งกายย้อนยุค ร่วมงานย้อนอดีตสานต่อปัจจุบันบ้านบางกะจะ ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน หลากหลายอาหารพื้นเมือง ตลาดทุบหม้อ

ค่ำวันนี้ ( 6 เม.ย.61 ) ที่ วัดพลับบางกะจะ อำเภอเมือง จันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงาน ย้อนอดีตสานต่อปัจจุบันบ้านบางกะจะ ที่ อำเภอเมืองจันทบุรี ร่วมกับชุมชนบ้านบางกะจะ / วัดวัดพลับ / เทศบาลตำบลบางกะจะ และ เทศบาลตำบลค่ายเนินวงศ์ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าของชุมชนให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รู้จักมากยิ่งขึ้น มีการเปิดจำหน่ายสินค้าตลาดประชารัฐ ตลาดทุบหม้อ บ้านบางกะจะจำหน่ายสินค้าของดีบางกะจะ และอาหารพื้นเมืองแก่ประชาชน นักท่องเที่ยว ทุกวัน เสาร์ และ วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ไปจนถึง 18.00 น.เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการค้าขายของชุมชน ส่งเสริมการนำภูมิปัญญาของคนในชุมชนมาต่อยอดสร้างนวัตกรรมให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น สอดคล้องนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ของคนในชุมชนด้วยการนำเอกลักษณ์ วัฒนธรรม และจุดเด่นของชุมชนมานำเสนอผ่านรูปแบบประชารัฐ เปิดประตูต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนได้เยี่ยมชมแหล่งประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของคนในชุมชนโดยพ่อค้า แม่ค้า กว่า 40 ร้านค้าที่เป็นชาวบ้านจะแต่งกายย้อนยุคขายอาหารพื้นเมืองและสินค้าของดีบ้านบางกะจะ

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Close