เทศบาลกะลุวอเหนือจัดโครงการเสริมพลังการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

ดูแลสุขภาพผู้สูงวัย เทศบาลกะลุวอเหนือจัดโครงการเสริมพลังการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในวิถีพุทธและมุสลิม

ที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ และห้องประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ ได้เป็นประธานจัดโครงการเสริมพลังการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในวิถีพุทธและมุสลิม (กลุ่มผู้สูงวัยบุหงาตันหยงตำบลกะลุวอเหนือ) ในเขตเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ โดยมีประชาชนเป็นผู้สูงวัยเฉลี่ยอายุ 60 ปีขึ้นไป จาก 13 หมู่บ้าน ในเขต ต.กะลุวอเหนือ ซึ่งเป็นทั้งชาวไทยพุทธ และไทยมุสลิม กว่าพันคนเข้าร่วมงานการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยในวิถีมุสลิมและไทยพุทธ ซึ่งภายในงานยังมีการบรรยายศาสนธรรม ให้แก่ผู้สูงอายุทางศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม ในการใช้ชีวิตประจำวัน และการดูแลสุขภาพตัวเองตามหลักศาสนา

นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ เปิดเผยว่า การดูแลสุขภาพผู้สูงวัยในวิถีไทยมุสลิมและไทยพุทธ (กลุ่มผู้สูงวัยบุหงาตันหยงตำบลกะลุวอเหนือ) ปัจจุบัน ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนผู้สูงอายุเกินคาด โดยการจัดงานในครั้งนี้เป็นการสนองวาระประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อดูแลผู้สูงอายุในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ภายในงานจัดให้มีการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ และจะมีการติดตามผลสำหรับผู้สูงอายุ ทางเทศบาลได้เห็นความสำคัญ และมีการคัดมาจากความหลากหลายของอาชีพ เช่น ข้าราชการเกษียณ ผู้ประกอบอาชีพรับจ้าง และผู้สูงอายุที่ไร้อาชีพ ได้มอบผ้าถุง ผ้าโสร่งให้แก่ทุกคนด้วยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และได้มอบเงินสนับสนุนให้กับกลุ่มผู้สูงวัยบุหงาตันหยงตำบลกะลุวอเหนือ ทั้ง 13 กลุ่ม ในตำบลกะลุวอเหนือ กลุ่มละ 20,000 บาท

ขณะที่ นางต่วนรอสือเมาะ หะยี อายุ 61 ปี กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ภาครัฐให้ความสำคัญ และไม่ทอดทิ้งผู้สูงอายุ แม้จะเป็นผ้าถุงที่ไม่มากแต่มีคุณค่าทางจิตใจ และเป็นกำลังใจของคนสูงวัย ทั้งยังเห็นรอยยิ้มที่หาดูได้ยาก จึงอยากร้องเรียนไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องให้จัดโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุต่อไป แม้จะเป็นไม้ใกล้ฝั่ง แต่ยังคงทำหน้าที่สั่งสอนบุตรหลานให้เป็นคนดีของสังคม

กลุ่มผู้สูงวัยบุหงาตันหยงตำบลกะลุวอเหนือได้ตระหนักถึงคุณค่าและสุขภาพของผู้สูงอายุตำบลกะลุวอเหนือรวมถึง เข้าใจสภาพปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุในทุกๆด้านดังที่กล่าวมาข้างต้น จึงได้จัดทำโครงการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยในวิถีมุสลิมและพุทธ ตำบลกะลุวอเหนือ ปี 2561 และจัดกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการของผู้สูงอายุตำบลกะลุวอเหนือ โดยเพิ่มแนวคิดทางด้านศาสนาในการดูแลสุขภาพ วิถีชีวิตในแบบมุสลิมและพุทธ ในการดำเนินกิจกรรมให้ความรู้ โดยมุ่งหวังให้เกิดความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นในด้าน การส่งเสริมพัฒนาเกี่ยวกับสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจภูมิปัญญาของผู้สูงอายุและครอบครัว และเพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุภาพ ของผู้สูงอายุ การต่อยอด การพัฒนาผู้สูงอายุไปสู่เป้าหมาย ให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพทางสังคม ภูมิปัญญา เศรษฐกิจ และสุขภาพ โดยไม่เป็นภาระต่อสังคมและครอบครัวต่อไป

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส

Close