ปทุมธานี จัดพิธีส่งข้าวแช่

ปทุมธานีจัดพิธีส่งข้าวแช่ พ่อเมืองสืบสานประเพณีสงกรานต์ชาวไทยเชื้อสายรามัญ

วันนี้ (11 เม.ย.61) เวลา 11.30 น. ที่ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ขบวนข้าวแช่ จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกขน นำข้าวแช่มาส่งให้พ่อเมือง ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อม นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ในพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี บรรยากาศคึกคัก มีความสุข สนุกสนาน

งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ “ส่งข้าวแช่พ่อเมืองปทุมธานี” ประจำปี 2561 เพื่อส่งข้าวแช่ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี เริ่มพิธีนำโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายธวัชชัย ศรีทอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ส่งข้าวแช่พ่อเมือง พร้อมทั้งร่วมพิธีรดน้ำขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2561

ประเพณีส่งข้าวแช่ ของชาวมอญนั้น ข้าวแช่เป็นอาหารที่มีคุณค่าและเป็นภูมิปัญญารามัญเนื่องจากข้าวแช่เป็นอาหารในพิธีกรรมบูชาเทวดาของชาวมอญในเทศกาลสงกรานต์ ดังนั้นข้าวแช่คือข้าวแห่งเทศกาลของชาวมอญ ซึ่งในภาษามอญเรียกว่า “เปิงซังกรานต์” ประเพณีสงกรานต์ ในจังหวัดปทุมธานี

สมยศ แสงมณี ปทุมธานี ภาพ / ข่าว

Close