อำเภออุทุมพรพิสัย เปิดจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

อำเภออุทุมพรพิสัยเปิดจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

วันนี้ (11เม.ย. 61) ที่จุดตรวจสี่แยกส้มป่อย ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ นายสุริยา บุตรจินดา นายอำเภออุทุมพรพิสัย เป็นประธานในพิธีเปิดจุดตรวจเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 โดยมี นายประวิทย์ จารุรัชกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง นำทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งจุดตรวจสี่แยกส้มป่อย ต.สำโรง และจุดตรวจบ้านกระต่ำ ต.ขะยูง ทั้งนี้เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 เพื่อลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน และเพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัยและมีความสุขในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561
นายสุริยา บุตรจินดา นายอำเภออุทุมพรพิสัย กล่าวว่า เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 อ.อุทุมพรพิสัย ได้บูรณาการร่วมทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งจุดตรวจสี่แยกส้มป่อย ต.สำโรง และจุดตรวจบ้านกระต่ำ ต.ขะยูง เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561

สำหรับทางหลวงหมายเลข 226 อุทุมพรพิสัย – ศรีสะเกษ ซึ่งอยู่ในช่วงการขยายเพิ่มช่องทางจราจร 4 เลน โดยบริษัทผู้รับเหมาได้ติดตั้งป้ายเตือนจราจร ก็ให้ประชาชนเดินทางสัญจรด้วยความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีรถเพิ่มมากขึ้นเป็นหลายเท่าตัว

บุญทัน ธุศรีวรรณ ข่าว/ภาพ

Close