ชาวพุทธไทย เขมรนับหมื่นแห่พระเวสสันดรออกจากป่า

ชาวพุทธไทยเขมรนับหมื่นแห่พระเวสสันดรออกจากป่า หวังให้พุทธศาสนิกชนได้รับรู้ถึงประวัติความเป็นมาของพระเวสสันดร

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2561 ที่บริเวณป่าสวนยางพาราด้านทิศตะวันออก วัดไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ พระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ ฝ่ายธรรมยุติ และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา พร้อมด้วย นายอรรคพล อรรคบุตร นายอำเภอภูสิงห์ ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ ได้นำประชาชนชาวบ้านไพรพัฒนา ชาวไทยเชื้อสายเขมรโบราณ และชาวกัมพูชาจาก อำเภออัลลองเวง จ.อุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา จำนวนประมาณ 10,000 คน ร่วมกันประกอบพิธีเชิญพระเวสสันดรออกจากป่า โดยการนำเอาช้างงางาม จำนวน 3 เชือก มาแห่พระเวสสันดรออกจากป่า พร้อมทั้งนำเอาผืนผ้าที่มีภาพวาดประวัติความเป็นมาเรื่องราวในอดีตของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายาวกว่า 100 เมตร ถือเดินไปตามถนน และมีขบวนแห่ ประกอบด้วย ขบวนแห่พระแก้วมรกตจำลอง ขบวนแห่รูปปั้นจำลองของหลวงปู่สรวง ขบวนช้าง พระสงฆ์ แม่ชี และผู้ปฏิบัติธรรมนุ่งห่มขาว ขบวนนางรำยาวเหยียด แห่มุ่งหน้าไปยังวัดไพรพัฒนา ห่างประมาณ 2 กม.ท่ามกลางสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนจัด แต่ว่าทุกคนที่มาร่วมพิธีก็มีสีหน้าผ่องใส เนื่องจากได้ร่วมกันทำบุญในวันสงกรานต์ เมื่อขบวนถึงวัดไพรพัฒนา ก็ได้มีการแห่รอบพระอุโบสถ จำนวน 3 รอบ และกราบไหว้ขอพรจากหลวงปู่สรวงได้พากันมาร่วมขบวนแห่ โดยนำเอาดอกไม้ ธูปเทียน มาพนมมือไหว้เดินตามขบวน ซึ่งวัดไพรพัฒนาได้จัดขึ้นในครั้งนี้

พระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ ฝ่ายธรรมยุต ได้เดินเท้าเปล่าแบบพระป่าปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัด กล่าวว่า วัดไพรพัฒนา ได้จัดขบวนแห่พระเวสสันดรในวันสงกรานต์เป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อต้องการให้พุทธศาสนิกชนได้รับทราบถึงประวัติความเป็นมาของเวสสันดรชาดก ซึ่งเป็นเรื่องราวในอดีตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญทานบารมีอย่างยิ่งยวด โดยพระเวสสันดรทรงเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสัญชัย และพระนางผุสดี แห่งแคว้นสีพี เมื่อแรกประสูติพระเวสสันดรทูลขอทรัพย์จากพระมารดา เพื่อให้ทานทันที ครั้นทรงเจริญวัยและได้สืบทอดราชสมบัติจากพระราชบิดา พระองค์ทรงบริจาคทานอย่างต่อเนื่อง และได้ทรงพระราชทานช้างเผือกมงคลปัจจัยนาคให้แก่คณะปุโรหิต จากแคว้นกาลิงครัฐ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งในแคว้นนั้น ช้างปัจจัยนาคนี้มีอานุภาพ สามารถบันดาลให้ฝนตก และทำให้ข้าวปลาอาหารบริบูรณ์ได้ ชาวเมืองสีพีไม่พอใจอย่างรุนแรงที่ทรงพระราชทานช้างเผือกแก่แคว้นอื่น จนพระราชบิดาต้องทรงเนรเทศพระเวสสันดรออกจากแว่นแคว้นเข้าไปอยู่ในป่า และได้มีการประกอบพิธีเชิญพระเวสสันดรออกจากป่า ซึ่งเป็นเรื่องราวในพุทธประวัติที่ชาวพุทธทุกคนต่างทราบกันดีอยู่แล้

บุญทัน ธุศรีวรรณ ข่าว/ภาพ

Close