สปภ.9 แถลงผลการดำเนินการ 6 เดือน

สปภ.9 แถลงผลการดำเนินการ 6 เดือนปีงบประมาณ 61 ร้องเรียน 546 เรื่อง ดำเนินการเสร็จ 124 เรื่อง มีคดีที่น่าจับตา ชายแดนใต้ “โซลาเซล หลังคาเอนกประสงค์ เครื่องกรองน้ำ” โรงแรม มทร.ศรีวิชัย ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มอ.ตรัง อาควาเรียมสงขลา

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 17 เมษายน 2561 ที่โรงแรมคริสตัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายสนั่น ทองจีน ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบแห่งชาติ (ปปช.) ภาค 9 พร้อมด้วย ผอ.ปปช.จังหวัด 7 จังหวัด ประกอบด้วย จ.สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ตรัง พัทลุง และ จ.สตูล แถลงข่าวผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนของปีงบประมาณ 61 ( 1 ต.ค.60 – 1 มี.ค.61 )
นายสนั่นฯเปิดเผยว่าด้านการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินนักการเมือง ตรวจสอบปกติ 188 บัญชี ตรวจสอบยืนยันข้อมูล 92 บัญชี ตรวจสอบเชิงลึก 3 เรื่อง 38 บัญชี กรณีที่จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน หรือยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ 1 บัญชี

นายสนั่นฯเปิดเผยว่าด้านการปราบปรามการทุจริตในปีงบประมาณ 61 ณ วันที่ 31 มี.ค.61 รวม 546 เรื่อง ที่ดำเนินการเสร็จแล้ว 124 เรื่อง อยู่ในระหว่างดำเนินการ 423 เรื่อง มีคดีที่งบประมาณเกิน 2 ล้าน มี 126 เรื่อง
นายสนั่นฯเปิดเผยว่า คดีใน สปภ.9 ที่แสวงหา 24 เรื่อง ไต่สวน 7 เรื่อง ปปช. จ.สงขลา แสวงหา 125 เรื่อง ไต่สวน 35 เรื่อง ปปช. จ.ตรัง แสวงหา 104 เรื่อง ไต่สวน 18 เรื่อง ปปช. จ.พัทลุง แสวงหา 66 เรื่อง ไต่สวน 14 เรื่อง ปปช. จ.สตูล แสวงหา 27 เรื่องไต่สวน 16 เรื่อง ปปช. จ.ปัตตานี แสวงหา 29 เรื่อง ไต่สวน 10 เรื่อง ปปช. จ.ยะลา แสวงหา 35 เรื่องไต่สวน 17 เรื่อง และ ปปช. จ.นราธิวาส แสวงหา 25 เรื่อง ไต่สวน 4 เรื่อง
“เรื่องที่ร้องเรียนที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)คือการจัดซื้อจัดจ้างมากที่สุด ส่วนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ มีคดีที่น่าสนใจมี โซล่าเซล หลังคาอาคารเอนกประสงค์ เครื่องกรองน้ำ ทั้งหมด ปปช.กำลังแสวงหาข้อเท็จจริง ส่วน จ.ตรัง ก่อสร้างโรงแรมของ มทร.ศรีวิชัย สร้างศูนย์ประชุมศิลปวัฒนธรรม มอ.วิทยาเขตตรัง และสงขลา ใน อ.หาดใหญ่ และ อ.เมืองสงขลา และ จ.สตูล ปปช.กำลังดำเนินการเช่นกัน”นายสนั่นกล่าว

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์/หาดใหญ่/สงขลา

Close