นครสวรรค์ ประชุมติดตามสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

​ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561

เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (17 เมษายน 2561) นายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 ครั้งที่ 6 ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 ตลอดจนประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์และปรับเปลี่ยนแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ในช่วง 7 วัน อันตราย ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2561

โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้ขอความร่วมมือให้แต่ละอำเภอเฝ้าระวังสถานการณ์อุบัติเหตุ ในส่วนอำเภอใดที่ยังไม่มีการเกิดอุบัติเหตุก็ให้มีการรักษาสถานการณ์นั้นต่อไป ในส่วนอำเภอที่มีการเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วขอให้ระมัดระวัง ป้องกัน ไม่ให้เกิดเพิ่ม พร้อมทั้งเฝ้าระวังไม่ให้ผู้ที่ดื่มสุราออกมาขับขี่ยานพาหนะ เนื่องจากสถิติ 6 วันที่ผ่านมา สาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเมาสุราขณะขับขี่และยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากรถจักรยานยนต์ อย่างไรก็ตามจากการที่จังหวัดนครสวรรค์ได้วางมาตรการในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 ที่ผ่านมา 6 วัน สถิติการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และการเสียชีวิตมีจำนวนลดลง

กณต ทาทิพย์ ข่าว/ภาพ /นครสวรรค์

Close