ครูสอนศิลปะในสงขลารวมตัวตั้งกลุ่ม ใส่ลาย ป้ายสี ออกวาดภาพให้กับโรงเรียน

ครูสอนศิลปะในจ.สงขลาร่วมตัวตั้งกลุ่ม”ใส่ลายป้ายสี”ออกวาดภาพให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนหรืออยู่ตามพื้นที่ห่างไกให้ฟรีๆ ทั้งวาดในห้องเรียนหรือตามกำแพงโรงเรียน ทำมา5 ปี เพื่อสร้างสีสันความสวยงามให้กับโรงเรียน

คุณครูสอนศิลปะในจ.สงขลา รวมตัวตั้งกลุ่ม”ใส่ลายป้ายสี” ทำกิจกรรมจิตอาสาช่วยวาดภาพให้กับโรงเรียนต่างๆในจ.สงขลา โดยเน้นโรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั้งการวาดภาพในห้องเรียนและตามกำแพงโรงเรียนเพื่อสร้างสีสันและความสวยงามให้กับโรงเรียน ตามรูปแบบหรือเอกลักษณ์ของแต่ละโรงเรียนที่จะให้วาด
โดยล่าสุดกำลังรวมตัวกันวาดภาพบริเวณกำแพงของโรงเรียนเทศบาล1 (เอ็งเสียงสามัคคี) ในอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เป็นการวาดภาพเอกลักษณ์ของทั้ง16อำเภอของจ.สงขลา เช่น ในอ.เมืองสงขลา เป็นป้านประตูเมืองสงขลาย่านเมืองเก่า และรูปหนูรูปแมวสัญลักษณ์ของชายหาดแหลม รูปกรงนกในอ.จะนะ รูปท้องทุ่งตาลโตนดในอ.ระโนด

นายโรม พูลสวัสดิ์ ประธานกลุ่มใส่ลายป้ายสี บอกว่า ได้รวมตัวกันตั้งกลุ่ม”ใส่ลายป้ายสี”มากว่า5 ปี เป็นการรวมตัวของครูสอนศิลปะตามโรงเรียนต่างๆทั้งในอ.หาดใหญ่ และอ.เมืองสงขลา ใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมออกวาดภาพตามโรงเรียนซึ่งจะเน้นโรงเรียนที่ขาดแคลนและวาดให้ฟรี จ่ายเพียงค่าสีเท่านั้น โรงเรียนใดต้องการที่จะให้ทางกลุ่มไปวาดภาพให้กับโรงเรียนติดต่อได้ที่ตน หมายเลขเลข 092-1597767

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์/หาดใหญ่/สงขลา

Close