ประเพณีแห่นำ้ขึ้นโฮงสรงนำ้เจ้าหมื่นด้งปิดสงกรานต์วันสุดท้าย

สุโขทัย ประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮงสรงน้ำเจ้าหมื่นด้งปิดสงกรานต์วันสุดท้าย

นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดงานประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮงสรงน้ำเจ้าหมื่นด้ง ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 544 ที่บริเวณอนุสาวรีย์เจ้าหมื่นด้ง ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย โดยในปีนี้มีขบวนช้างจำนวน 9 เชือก และขบวนสักการะจาก 14 หมู่บ้าน โดยแห่ขบวนจากโรงเรียนบ้านตึก เพื่อมาทำพิธีบวงสรวงถวายเครื่องสักการะ และคล้องพวงมาลัยและสรงน้ำเจ้าหมื่นด้งที่บริเวณอนุสาวรีย์

สำหรับประเพณีนี้ ถือเป็นประเพณีสำคัญของชาว ต.บ้านตึก ซึ่งเมื่อก่อนที่เมืองด้ง ต.บ้านตึก ชาวบ้านในแต่ละบ้าน จะมีการเลี้ยงช้างไว้เพื่อใช้งานโดยเฉพาะในการลากไม้ แต่ปัจจุบัน อาชีพตัดไม้ได้หมดไป ชาวบ้านก็จะนำช้างที่ตนเลี้ยงไว้ไปหากินตามสถานที่ต่างๆ และเมื่อถึงวันที่ 19 เม.ย.ของทุกปี บ้านใดที่ยังเลี้ยงช้างอยู่ก็จะนำช้างกลับบ้าน เพื่อนำช้างมาสักการะเจ้าหมื่นด้ง โดยงานประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮงสรงน้ำเจ้าหมื่นด้ง จัดขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงชีวิตความผูกพันระหว่างคนกับช้าง และยังเป็นการยกย่องเชิดชูเจ้าหมื่นด้ง ซึ่งเป็นทหารเอกของพระเจ้าติโลกราช และเป็นผู้สร้างเมืองด้ง มีความเก่งกล้าทางด้านการสู้รบ เชี่ยวชาญในการจับช้างและใช้ช้างศึก แต่ต่อมาในภายหลังต้องยอมรับโทษประหาร เพื่อแสดงความซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อพระเจ้าติโลกราช เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2012

ทั้งนี้ ประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮงสรงน้ำเจ้าหมื่นด้ง (โฮงเป็นภาษาเหนือ แปลว่าศาล) จะเริ่มต้นหลังจากวันสงกรานต์ 7 วัน โดยเจ้าของช้างและควาญช้างจะทำการอาบน้ำให้ช้าง จากนั้นจะมีพิธีบายศรีสู่ขวัญต่อหน้าช้าง และกราบเท้าช้างเพื่อทดแทนบุญคุณที่ทำงานหนักมาตลอดทั้งปี อีกด้วย นอกจากในงานจะมีมหรสพต่างๆแล้ว ยังมีกิจกรรมวันผู้สูงอายุ และงานขันโตกช้าง และนับว่าเป็นกิจกรรมวัดสุดท้ายของงานประเพณีสงการนต์สุโขทัยเที่ยวได้ครึ่งเดือนอีกด้วย

Close