มูลนิธิหลวงปู่สรวงมอบเสื้อกักป้องกันไฟป่า

มูลนิธิหลวงปู่สรวงมอบเสื้อกักป้องกันไฟป่าให้แก่หน่วยป้องกันไฟป่าเทือกเขาพนมดงรักแนวชายแดนไทย-กัมพูชา

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่บริเวณจุดชมวิวผาพญากูปรีเทือกเขาพนมดงรัก ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ พระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง ได้เป็นประธานมอบเสื้อกักป้องกันไฟป่าให้แก่หน่วยป้องกันไฟป่าเทือกเขาพนมดงรักชายแดนไทย-กัมพูชา โดยมีนายสุปัน เทียนดำ ผู้อำนวยการจัดการป่าไม้ที่ ๗ จังหวัดอุบลราชธานีและเจ้าหน้าที่ พร้อมเคลือข่ายป้องกันไฟป่า เข้านมัสการรับมอบ เป็นเสื้อกักป้องกันไฟป่า ข้าวกล่องและน้ำดื่ม จำนวน ๑๐๐ ชุด เพื่อนำไปมอบให้แก่เจ้าหน้าหน่วยป้องไฟป่าเทือกเขาพนมดงรักแนวชายแดนไทย-กัมพูชาและเคลือข่าย ไปสวมใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ทำแนวป้องกันไฟป่า โดยเริ่มจากที่บริเวณจุดชมวิวผาพญากูปรีเทือกเขาพนมดงรักเพื่อป้องกันไฟป่า สร้างจิตสำนึกให้เครือข่ายได้รักธรรมชาติและช่วยดูแลป้องกันให้ป่าสมบูรณ์ให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล เพื่อเป็นการป้องกันและลดสภาวะสิ่งแวดล้อมให้โลกนี้หน้าอยู่คงความสวยงามต่อไป

บุญทัน ธุศรีวรรณ ข่าว/ภาพ

Close